Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych.

Zasady organizowania staży w 2019 r.

- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy

- minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

UWAGA! Od dnia 6 marca 2019 r. na staż kierowane będą wyłącznie osoby spełniające warunki:

-  Osoby w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach (wszyscy bezrobotni, oprócz osób z wykształceniem wyższym i policealnym).

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel. Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest: przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z  załącznikami)zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Link do ogłoszenia:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:2015.html

Tekst: PUP Nysa

staże-30_www.jpeg

Wersja XML