Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 KRWIODAWCY NIE ZAWODZĄ!

W dniu 13.03.2019 roku  Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy „Famad” w Paczkowie, zorganizował w Ośrodku Kultury i Rekreacji akcję poboru krwi.

Po raz kolejny mieszkańcy Paczkowa wykazali się zaangażowaniem i wrażliwością na potrzeby bliźniego. Personel medyczny RCKiK w Opolu pozyskał od dawców 5,400 ml życiodajnego płynu. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejną akcję, która odbędzie się 19 czerwca br.

Tekst: Klub HDK PCK przy „FAMAD”

 

 

Wersja XML