Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Słowackiego 2  

2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Paczkowie przy ul. Słowackiego 2

Wersja XML