Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czerwonokrzyska Gwiazdka 2015

Jak co roku młodzież czerwonokrzyska działająca w SK PCK Gimnazjum Publicznego w Paczkowie zaangażowała się w przedświąteczną zbiórkę żywności, aby wspomóc  potrzebujących z najbliższego otoczenia.

Akcję przeprowadzono w sklepach: Delikatesy Centrum oraz Eko w dniach 11 i 12 grudnia.  Dzięki życzliwości i szczodrości Paczkowian zebrano żywność oraz pieniążki, dzięki którym 25 rodzin obdarowano paczkami; pomoc skierowano też do paczkowskich seniorów.

Serdecznie dziękujemy kupującym, właścicielom i pracownikom goszczących nas sklepów oraz wszystkim, którzy wrzucali datki naszym kwestarzom.

Jesteśmy wdzięczni, że wśród wielu akcji charytatywnych wspomogli Państwo naszą Czerwonokrzyską Gwiazdkę!

 

Wersja XML