Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURSY PCK W PACZKOWIE

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował w dniu 5 kwietnia etap gminny w Paczkowie dwóch konkursów PCK. Eliminacje XVII Turnieju PCK ph. „Człowiek i Jego Środowisko” dla szkół podstawowych oraz  XIV  Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu  dla wszystkich typów szkół odbywały się w PSP nr 2 w Paczkowie.

Celem konkursów było m.in.:

- inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej,

- kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,

- inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie i ekologię

  w środowisku lokalnym,

- promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród 

  dzieci i młodzieży,

- obchody 100-lecia PCK.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z  dwóch rodzajów pytań: pytania testowe, gdzie spośród 3 możliwości należało zakreślić  tylko jedną prawidłową odpowiedź; pytania typu „prawda – fałsz”, gdzie trzeba było określić czy twierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe.   

Laureaci:

Turniej PCK „Człowiek i Jego Środowisko”:

I miejsce  Dominik Motyka – ZSP w Trzeboszowicach

II m. Maksymilian Tokarski  -  PSP nr 2 w Paczkowie

III m. Stanisław Kudzia – PSP nr 2 w Paczkowie

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu :

Szkoły podstawowe:

I m. Dawid Kloc - PSP  nr 3 w Paczkowie

II m. Natalia Rolka – PSP nr 2 w Paczkowie

III m. Kinga Kubica – ZSP w Trzeboszowicach

Szkoły gimnazjalne/ponadgimnazjalne:

I m. Martyna Motyka – PSP nr 3 Gimnazjum w Paczkowie

II m. Anna Kalisz – PSP nr 3 Gimnazjum w Paczkowie

III m. Jakub Sapiecha – ZS w Paczkowie

Do  etapu  okręgowego zakwalifikowali się: Dominik Motyka, Maksymilian Tokarski i Martyna Motyka. Nagrody zakupiono z dotacji Gminy Paczków w ramach działalności pożytku publicznego. ZOR PCK składa podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów oraz pani Dyrektor PSP nr 2 w Paczkowie za gościnne przyjęcie młodzieży.

Tekst: PCK Otmuchów

 

 

 

Wersja XML