Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólne czytanie w Javorniku

W ramach projektu pn. „Paczków i Javorník. Dwa miasta, jedna historia”  zaplanowano kilka działań promocyjnych, jednym z nich było wydanie publikacji książkowej „Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego”. Kampania „Wspólnego czytania” czyli spotkań autorskich z Eugeniuszem Mazurkiewiczem rozpoczęła się od spotkania 9  kwietnia 2019 r. w bibliotece w Javorniku.

Autor pan Eugeniusz Mazurkiewicz to Honorowy Obywatel Gminy Paczków, który na początku wydarzenia podkreślił, że  książka skierowana jest nie tylko do mieszkańców naszych miast, ale również całego pogranicza, ale także do  miłośników historii, którzy będą mogli zapoznać się z wieloma ciekawymi i często niepublikowanymi wcześniej informacjami. Pisarz podziękował serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania publikacji.

Słowa uznania i wdzięczności na ręce autora złożyli Mistostarostka Singelinde Mimrova oraz Zastępca Burmistrza Paczkowa Sebastian Kornaś. Obydwoje zwrócili uwagę na potrzebę utrwalania drukiem historii regionu, ponieważ jej znajomość ma znaczący wpływ na umacnianie i tworzenia silnych więzi pomiędzy mieszkańcami pogranicza, a także na promocję naszego dziedzictwa. Zwrócili uwagę, że realizacja wspólnego projektu od 2017 r. daje wiele możliwości rozwoju dla obu miast, oprócz inwestycji jak przebudowa płyty Rynku, remontu budynku byłego sądu w Javorniku na Muzeum Ziemi Paczkowsko-Javornickiej, czy wyznaczenia ścieżki rowerowej „Śladami historii Paczkowa i Javornika” z drewnianymi wiatami rekreacyjnymi.

Z treści książki czytelnik dowie się m.in. o rodach szlacheckich i ich herbach, o heraldyce oraz pisowni imion i nazwisk. Wydawnictwo opatrzone jest grafikami, rysunkami herbów i zabytków oraz fotografiami, a całość w języku polskim i czeskim. Zapraszamy na kolejne spotkanie z autorem książki „Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego”, które odbędzie się 11 kwietnia br. o godz. 17:00 w bibliotece w Paczkowie. 

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, oś priorytetowa nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania.

INTERREG.jpeg

 

Wersja XML