Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Indywidualne numery kont bankowych dla mieszkańców

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że w kwietniu 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Paczkowie wprowadzono System Identyfikacji Masowych Płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi indywidualnego rachunku bankowego, na który będzie dokonywał wpłaty przedmiotowej opłaty. W Banku Spółdzielczym w Strzelinie otworzono indywidualne konta bankowe służące tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym w najbliższych dniach każdy z płatników opłaty za gospodarowanie odpadami otrzyma zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego opatrzone podpisami osób reprezentujących Urząd Miejski w Paczkowie.

UWAGA! Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w terminach określonych Uchwałą Nr  XI/64/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Rady  Miejskiej w Paczkowie w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Do czasu otrzymania informacji wpłat można dokonywać na konto nr 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010

W razie nieotrzymania informacji lub jej zgubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Paczkowie pok. Nr 19 Tel. 77  439 90 15 wew. 188.

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonu: 77  439 90 15 wew. 183 i 77  439 90 15 wew. 184.

Wersja XML