Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego oczami Eugeniusza Mazurkiewicza

11 kwietnia br. miało miejsce drugie już spotkanie w ramach „Wspólnego czytania” realizowanego w związku z projektem pn. „Paczków i Javorník. Dwa miasta, jedna historia”. Pierwsze spotkanie odbyło się po czeskiej stronie, natomiast drugie w bibliotece w Paczkowie. Spotkanie autorskie z Eugeniuszem Mazurkiewiczem rozpoczęło się występem młodych adeptów sztuki wokalnej z Ośrodka Kultury działających w Studiu Artystycznym przy Domu Plastyka. 

Po ich występie autor publikacji „Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego” pan Eugeniusz Mazurkiewicz przeniósł wszystkich obecnych w czasy zamierzchłe, gdzie żyła i panowała szlachta. Opowieść  o poszczególnych rodach szlacheckich żyjących na tym terenie, a także zasadami powstawania herbów przeplatała się z historią Paczkowa i Javornika oraz obszarów przyległych. Słowa uznania i wdzięczności na ręce autora złożyła dyrektor biblioteki Halina Kruszewska.

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, oś priorytetowa nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania.
INTERREG.jpeg

 

 

Wersja XML