Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego oznaczona jako działka 462/9 o pow. 0,1287 ha.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego oznaczona jako działka 462/7 o pow. 0,1015 ha 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila" oznaczona jako działka 461/9 o pow. 0,1026 ha 

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 1093/7, 269 

Wersja XML