Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Posprzątaj po swoim psie” – konkurs plastyczny

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił konkurs plastyczny „Posprzątaj po swoim psie”, którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, nawiązujący do promowania i rozpowszechniania zasad czystości w miejscach publicznych poprzez sprzątanie przez właścicieli nieczystości pozostawionych przez psy, którymi się opiekują.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach: I kategoria - przedszkola i  II kategoria - szkoły podstawowe. Udział jest bezpłatny i dobrowolny. Praca ma przedstawiać hasło oraz obraz/rysunek nawiązujący do promowania i rozpowszechnianie zasad czystości w miejscach publicznych poprzez sprzątanie przez właścicieli nieczystości pozostawionych przez psy, którymi się opiekują. Format pracy A3, orientacja pionowa lub pozioma (prosimy nie oprawiać ani nie podklejać prac, będą one skanowane). Technika dowolna plastyczna płaska z wyłączeniem technik cyfrowych, materiałów sypkich, elementów luźnych, odpadających, trójwymiarowych, plasteliny itp. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 6 maja 2019 r. złoży łącznie: pracę konkursową, wypełniony formularz zgłoszeniowym oraz wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Zachęcamy do udziału!

PDFRegulamin konkursu Posprzątaj po swoim psie.pdf (294,94KB)

DOCXZałączniki do konkursu.docx (13,66KB)

Plakat.png

 

Wersja XML