Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystawa „Zapomniane Ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956”

Na paczkowskim rynku stanęły tablice ze zdjęciami młodych ludzi, którzy po wojnie tworzyli organizacje konspiracyjne. Wszystko za sprawą działalności edukacyjnej Delegatury IPN w Opolu dzięki, której wystawa znalazła się w Paczkowie. Tym samym w centrum naszego miasta ma miejsce ekspozycja o ogólnopolskim wymiarze młodzieżowego ruchu oporu w latach 1944-1956. Plansze mają przybliżyć publiczności okres, w którym w Polsce istniało ok. 1000 podziemnych związków młodzieżowych skupiających blisko 11 tys. działaczy przeciwstawiających się nowemu zniewoleniu. IPN przywołuje do świadomości społecznej zapomniane sylwetki młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej i oddaje im hołd. Przypomina nieznane historie konspiracyjnych organizacji, które były tworzone spontanicznie i niezależnie przez młodzież w latach 1944/1945–1956. Szacuje się, że w tym czasie istniały przynajmniej 972 podziemne związki młodzieżowe, skupiające ok. 11 tys. członków. Zakładali je we wszystkich regionach uczniowie, studenci, młodzi robotnicy i chłopi w wieku 14–21 lat. Przyświecały im te same cele: przekonanie społeczeństwa do kontynuowania oporu i obrony własnego systemu wartości. Zasadniczym jednakże zadaniem było odzyskanie niepodległości, rozumianej jako warunek restytucji wolności osobistej. Warto przypomnieć, że w latach 1949-1951 na terenie Liceum Ogólnokształcącego, miasta Paczkowa i powiatu nyskiego działali  członkowie młodzieżowego podziemia, którzy w tak trudnych czasach potrafili zachować wierność ideałom, sprzeciwić się narzuconemu Polsce systemowi komunistycznemu, stanąć w obronie wartości religijnych i patriotycznych.

Projekt IPN ma na celu przypomnieć powojenną działalność– tytułowego zapomnianego ogniwa w walce o niepodległość Polski z komunizmem. Wystawę w Paczkowie można będzie oglądać do końca kwietnia 2019 r.

 

 

 

Wersja XML