Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszają ponownie prace nad zagospodarowaniem stawu przy ul. Klonowej

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dot. stawu przy ul. Klonowej w Paczkowie, zawiadamiamy, że zgodnie z umową o dofinansowanie termin zakończenia rzeczowego zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej” przypadał na listopad 2018r. i taka też informacja była podana na stronie internetowej www.paczkow.pl. Jednakże we wrześniu ubiegłego roku Wykonawca zadania zaprzestał wykonywania robót z powodu utraty płynności finansowej oraz możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających na należyte wykonanie umowy. Tym samym odstąpił od umowy zawartej z Gminą Paczków. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 o wydłużenie terminu realizacji zadania do 28.06.2019r. mając na celu zakończenie zadania i utrzymanie przyznanego Gminie Paczków dofinansowania. Zarząd Województwa przychylił się do naszej prośby.

Tym samym na stronie www.paczkow.bip.net.pl ogłosiliśmy kolejne trzy postępowania przetargowe, w których nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W czwartym postępowaniu przetargowym wyłoniliśmy Wykonawcę – Usługi Transportowe Budownictwo – Handel Henryk Spiżak z Sidziny, z którym w dniu 02.04.2019r. podpisaliśmy umowę. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019r. O przebiegu prac budowlanych będziemy informować mieszkańców na naszej stronie internetowej.

unia.png

Wersja XML