Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie kierowcy wózków jezdniowych z gwarancją pomocy w podjęciu zatrudnienia

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, które pozwolą Ci podjąć zatrudnienie? Szukasz nowego pomysłu na siebie? Weź udział w szkoleniu zawodowym z gwarancją pomocy w podjęciu zatrudnienia!

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz gospodarką magazynową – po zdaniu egzaminu uzyskujesz uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wymagania dotyczące kandydatów:

- status osoby długotrwale bezrobotnej tj. osoba w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy i osoba w wieku 25-29 lat pozostająca bez zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy.

Osoby zainteresowana prosimy o kontakt:

Ewelina Janoszek – pokój 17; tel. 774489959; email: e.janoszek@pup.nysa.pl

Wiesława Sury – pokój 18; tel. 774489960; email: w.sury@pup.nysa.pl

Anna Mulerowicz – pokój 17; tel. 774489909; email: a.mulerowicz@pup.nysa.pl

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML