Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położona w Paczkowie przy ul. Kościuszki 11a - działka 658/4 o pow. 0,0385 ha.

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, położona w Paczkowie przy ul. Kościuszki 11

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 6

2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 51

3. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Paczkowie przy ul. Robotniczej 13

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 1055, 609/7, 922/6, 914/3, 88/11, 549/30, 158/1 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 7.pdf

Wersja XML