Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Miraszewskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji na początku maja br. zakończył inwestycję związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Miraszewskiego stanowiącej ciąg drogi gminnej. Zakres zadania obejmował: kanalizację sanitarną z rur PVC SN 8 200 mm – 193,5 metra; kanalizację tłoczną z rur PE 100 110 mm – 229,0 metra; przepompownię ścieków sanitarnych – 1 szt. Koszt wykonania zadania inwestycyjnego ok. 210 tys zł.

 

Wersja XML