Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"POMOC W DOMU" - WSPARCIE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach planowanego uruchomienia działań wynikających z programu „Za życiem”, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zamierza uruchomić wsparcie w postaci „Pomocy w domu” - w formie prac społecznie użytecznych. Celem pomocy będzie wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych i jednocześnie aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Osoby, do których zostanie skierowane wsparcie to małżonkowie, rodzice dzieci i opiekunowie opiekujący się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub opiekujący się osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 
OPS Paczków aby mógł rozpocząć działania zmierzające do uruchomienia projektu potrzebuje rozeznać, że są osoby chętne do otrzymania takiej pomocy. W związku z tym prosimy Państwa o kontakt z pracownikami socjalnymi z  Działu Pracy Socjalnej pod nr telefonu: 77 431 62 09 wew.23
 
Tekst: OPS Paczków
Wersja XML