Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych!

Informujemy, że od 1 czerwca br. obowiązywać będą nowe stawki za usługi odbioru odpadów komunalnych. Zmiana stawek wywołało kilka czynników: wzrost opłaty środowiskowej, prognozowany wzrost cen brutto odpadów komunalnych w Domaszkowicach w latach 2015-2020, a także wzrost opłaty środowiskowej w stosunku do wzrostu cen w Domaszkowicach, koszty paliwa w latach 2017-2019, wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Wszystkie powyżej wymienione czynniki oraz potwierdzone kontrolami braki lub niedokładna segregacja wśród zdeklarowanych płatników selektywnych na terenie naszej gminy wpłynęły na zmianę stawek.

W związku z powyższym od 1 czerwca br. nowe stawki za usługi odbioru odpadów komunalnych będą wynosić:

Lokale zamieszkałe:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych segregowanych to 19 zł.

- opłata za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych to 35zł.

Lokale niezamieszkałe:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych segregowanych: 8,50zł brutto za pojemnik o objętości do 60l; 17zł brutto za pojemnik o objętości do 120l; 34zł brutto za pojemnik o objętości do 240l; 155, 83 zł brutto za pojemnik o objętości 1100l.

- opłata za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: 15,00złbrutto za pojemnik o objętości do 60l; 30zł brutto za pojemnik o objętości do 120l; 60zł brutto za pojemnik o objętości do 240l; 275 zł brutto za pojemnik o objętości 1100l.

3. Ustala się za rok ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

stawki.png

Natomiast za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości wysokości 25,70 zł brutto za 1m3.

Wersja XML