Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz najmu:

1. Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego oznaczona numerem działki 462/4 

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego oznaczona numerem działki 462/5 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego oznaczona numerem działki 462/6

2. Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 4, Paczków, ul. Armii Krajowej 21

3. Nieruchomość przeznaczona do najmu w trybie bezprzetargowym:

1. Pomieszczenie garażowe, ul Staszica 16a  PDFStaszica 16a.pdf

 

 

 

Wersja XML