Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Festyn rekreacyjno-sportowy honorowych dawców krwi

W sobotę - 18 maja w Paczkowie, w ogródku przyzakładowym „FAMAD” odbył się coroczny festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża,  ich rodzin oraz zaproszonych gości.

            Organizatorzy: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy „FAMAD” w Paczkowie oraz Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie przygotowali program miłego spędzenia czasu w gronie przyjaciół i znajomych. Zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisała – na festyn przybyło około 90 osób. Krwiodawców odwiedził Burmistrz Gminy Paczków-  Artur Rolka oraz Prezes Fabryki „FAMAD” – Mieczysław Fluder.

            Z okazji obchodów 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża Urząd Miasta w Paczkowie oraz „FAMAD” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Spółka z o.o w Paczkowie zostali uhonorowani pamiątkowym Medalem 100-lecia PCK. Jest do dowód uznania za wieloletnią współpracę, wspieranie czerwonokrzyskiego ruchu oraz krzewienia idei krwiodawstwa.

            Piknik rozpoczął się od pokazu karateków z Paczkowskiego Klubu Karate-do Shotokan Funakoshi. Ta najmłodsza grupa uczestników festynu zachwyciła publiczność swoimi umiejętnościami i ogólną prezencją.

Tradycyjnie przeprowadzono zawody strzeleckie z wiatrówki. Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach: kobiety, mężczyźni i dzieci. Najwięcej punktów zdobyli, zajmując tym samym I. miejsce: Teresa Stopyra, Ryszard Wandzel, Paweł Szafarczyk. Puchary otrzymali również: Bożena Burzyńska, Czesław Tyc, Michał Kurowski ( za II. miejsce) oraz Marta Olejnik, Artur Greniuk i Dawid Popiłka ( III. miejsce). Pozostałe konkurencje również cieszyły się dużym powodzeniem, a były to: gra w bule i rzuty lotkami do tarczy. Nikt z pikniku nie wyszedł przegrany, wszystkie dzieci otrzymały medale, które zostały zakupione przez ZOR w Otmuchowie.

Podczas trwania pikniku prezentowane były różne formy ratowania życia ludzkiego, które przygotowane były przez drużynę ratowniczą ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie pod opieką p. Bożeny Burzyńskiej- Instruktora Pierwszej Pomocy PCK. Pod okiem młodych ratowników można było sprawdzić swoje umiejętności „obsługi” fantoma i przypomnieć zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

            Piknik był również okazją, aby uroczyście wręczyć naszym kolegom odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznakę II stopnia, po oddaniu 12 litrów krwi otrzymał Wojciech Gołąb; odznakę III stopnia,  po oddaniu 6 litrów otrzymali: Mieczysław Lis i Marek Rokicki. Krwiodawcom  dziękujemy i życzymy zdrowia.

            W trakcie zmagań sportowych można było posilić się kiełbaską z grilla, grochówką, napojami i słodyczami, które zostały zakupione z dotacji Gminy Paczków otrzymanej na działalność w ramach pożytku publicznego.

            Puchary i medale zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

            Organizatorzy dziękują uczestnikom za liczne przybycie oraz wszystkim darczyńcom za pomoc w organizowaniu pikniku HDK PCK i już dziś serdecznie zapraszają do udziału we wrześniowym  pikniku.

Tekst: klub HDK PCK

 

 

 

Wersja XML