Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

1. Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Krótkiej 3 PDFKrótka 3p2.pdf

2. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 37 PDFSienkiewicza 37p3.pdf

2. Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Paczków oznaczonej nr działki: 591/4, 549/20, 1055, 683/6, PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 9.pdf

2. Część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Paczków oznaczonej nr działki: 609/7 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 10.pdf

3. Najem na okres do 3 lat:

1. Lokal użytkowy położony w Paczkowie przy ul. Rynek 1, dz. 351PDFWykaz nieruchomości najem.pdf

Wersja XML