Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieża ratuszowa wyposażona w lunety panoramiczne

Wieża Ratuszowa w Paczkowie wzbogaciła się o nowe atrakcje turystyczne. Od 31 maja można już podziwiać piękno okolicy, dzięki zamontowanym na tarasie widokowym paczkowskiego ratusza lunetom widokowym.

Realizacja zadania powstała w ramach realizacji projektu „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia”, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287, dofinansowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska, osi priorytetowej 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Od teraz mieszkańcy, ale również turyści mogą dokładnie obejrzeć panoramę miasta. Przypomnijmy, że wieża ratuszowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00.

Lunety ustawione w takim miejscu pozwolą odwiedzającym cieszyć się pięknymi widokami.

INTERREG.jpeg

 

 

 

Wersja XML