Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 17 PDFWrocławska 17p10.pdf

2. Budynek o jednym lokalu mieszkalnym położony w Paczkowie przy ul. Mickiewicza 1A PDFMickiewicza 1A.pdf

 

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 591/4 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 11.pdf 

Wersja XML