Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamknięcie drogi wojewódzkiej 382

Firma BUDIMEX S.A. działając jako Wykonawca zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków”, realizowanego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, o wprowadzeniu w dniu 01.07.2019 r. zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia przebudowy i rozbudowy (zamknięcia) drogi wojewódzkiej nr 382 (km 72+835 — 74+451) w m. Paczków zgodnie z zatwierdzeniem wydanym przez Urząd Marszałkowski w Opolu o numerze ewidencyjnym zatwierdzenie nr DIG-I.8022.72.2019.MK z dnia 28.05.2019 r.

Informujemy, że zmiana organizacji ruchu polega na zamknięciu od 1 lipca br. odcinka drogi DW382 od km 72+835 — 74+451 tj. w okolicy wjazdu na stację benzynową „Orlen” (przy drogą krajową nr 46) do skrzyżowania drogi DW382 z ulicą Młyńską w Paczkowie.

Zmiana organizacji ruchu wiąże się również z wyznaczeniem objazdu poprzez drogę krajową nr 46 do miejscowości Złoty Stok, następnie drogą wojewódzką nr 390 do miejscowości Kamieniec Ząbkowicki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 (skrzyżowanie z ulicą Paczkowską) do miejscowości Byczeń i dalej drogą wojewódzką nr 382 do miejscowości Paczków.

Jednocześnie umożliwiony będzie przejazd dla wskazanego ruchu samochodowego z zachowaniem obowiązującego ograniczenia tonażowego do 10 ton do ulicy Młyńskiej w Paczkowie od strony Kamieńca Ząbkowickiego.

Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu 01.07.2019 do listopada 2019 r.

W przypadku wprowadzenia zmian okresu zamknięcia będziemy informować Państwa na bieżąco. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!

Brak opisu obrazka

Wersja XML