Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

500 PLUS NA KAŻDE DZIECKO - ZMIANY W PROGRAMIE OD 1 LIPCA 2019 R.

W wyniku  nowelizacji ustawy dotyczącej świadczenia 500 plus  od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Zniesiony został również wymóg posiadania zasądzonych alimentów. W związku z tym wnioski o świadczenia można składać:

Od 1 lipca elektronicznie (przez portal Emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczną).

Od 1 sierpnia także w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie lub listownie.

Wniosek złożyć może:

- matka lub ojciec, który mieszka w Polsce (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca),

- opiekun faktyczny dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego),

- opiekun prawny dziecka,

- dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej).

Pamiętaj! Jeżeli składasz wniosek po raz pierwszy na jedyne dziecko, na które nigdy nie pobierałeś świadczenia 500 plus z powodu zbyt wysokich dochodów masz na to czas od 1 lipca do końca 30 września, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem.

Jeżeli pobierasz obecnie świadczenie na drugie i kolejne dziecko i tak musisz złożyć wniosek na wszystkie dzieci. Masz na to czas od 1 lipca br. do 30 września br. Pierwsze dziecko otrzyma świadczenia od lipca br., a drugie i kolejne od października br.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane na podstawie wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Po rozpatrzeniu wniosku 500 plus wyślemy maila z informacją o przyznaniu świadczeń, dlatego ważne jest, aby we wniosku podać swój adres mailowy. Jeżeli klient nie posiada maila, nie wstrzyma to wypłaty świadczeń, a o informację o przyznaniu świadczeń będzie można dopytać się w naszej siedzibie.  Nie będziemy wydawać decyzji, chyba, że z jakiegoś powodu odmówimy przyznania świadczeń.

Jeżeli urodzi Ci się dziecko po 1 lipca br. – termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Wnioski na dzieci urodzone do 30 czerwca podlegają rozpatrzeniu na dotychczasowych zasadach.

Pamiętaj!  Od 1 lipca można również złożyć wniosek drogą elektroniczną o:

- świadczenie 300 plus,

- świadczenia rodzinne,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

A od 1 sierpnia także w wersji papierowej.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania wniosków. Jeżeli chcesz złożyć wniosek papierowy, śledź stronę OPS Paczków www.paczkow.naszops.pl bo będziemy w lipcu ustalać harmonogram przyjmowania ulic i sołectw na dane dni – będziesz wówczas miał pewność że czas oczekiwania na przyjęcie wniosków nie będzie zbyt wydłużony.

W miesiącu sierpniu będą również dyżury popołudniowe tak aby ułatwić dotarcie tym osobom, które muszą złożyć wniosek w wersji papierowej jak np. w przypadku kiedy członek rodziny pracuje za granicą.

Wnioski 500 plus rozpatrzymy w następujących terminach:

tabela.png

Wersja XML