Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie opłatkowe seniorów

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, władze samorządowe Paczkowa spotkały się z członkami rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na corocznym spotkaniu wigilijnym.

Co roku paczkowski zarząd PZERiI, przy finansowym wsparciu Gminy Paczków, organizuje wigilię dla starszych osób, którzy dzięki temu mogą w większym gronie zasiąść do świątecznej wieczerzy, przełamać się opłatkiem i wspólnie pokolędować. Wielu z nich jest samotnych lub ma zdrowotne problemy, dlatego organizacja takiej uroczystości z pewnością wlewa do ich serc nieco ciepłego, rodzinnego klimatu Bożego Narodzenia.

Wigilia odbyła się w „Domu Działkowca” w Paczkowie. Spotkanie poprowadził pan Andrzej Budzik. Na wieczerzy pojawił Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka. Modlitwę i krótkie słowo duszpasterskie wygłosił ks. Łukasz Gniła - wikariusz Parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie.  


Przy pełnym wigilijnych potraw stole zasiadło około stu osób. Tradycyjnie wigilię uświetnił występ związkowego zespołu ludowego "Dziewiętliczanki", który zaprezentował kilka tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek.

 

 

 

Wersja XML