Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użytkowania

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użytkowania:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 26PDFRynek 26p1.pdf (187,23KB)

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Sikorskiego 8 PDFSikorskiego 8p2.pdf (113,53KB)

Dzierżawna na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerami działek: 462/1, 462/3, 785/4, 1093/7, 964, 1262/21, 683/6, 88/11, 682, 91, 171PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 10.pdf (216,74KB)

Użytkowanie na czas nieokreślony:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Biblioteki Publicznej położonym w Paczkowie przy ul Słowackiego , dz. 371/5. PDFużytkowanie.pdf (182,43KB)

Wersja XML