Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Burmistrz Gminy Paczków informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gminy posiadają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia „zgłoszenia do gminnej ewidencji”. Na podstawie zgłoszenia Gmina uaktualni wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia zobowiązani są dokonać wszyscy właściciele/użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków.

Druk zgłoszenia dostępny jest u Sołtysa wsi, w Urzędzie Miejskim w Paczkowie, jak również na stronie internetowej www.bip.paczkow.pl Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Paczkowie lub przekazać Sołtysowi.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML