Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 
Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1)    Lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 50,
2)    Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Kościelnej 2,
3)    Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 53.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1)    Lokal mieszkalny nr 10 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 18.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Wersja XML