Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstaje promenada pieszo-rowerowa nad Zalewem Paczkowskim

Promenada pieszo-rowerowa nad Zalewem Paczkowskim nie jest jeszcze ukończona a już robi wrażenie. Spacerowicze są zachwyceni pomysłem i realizacją. Gmina Paczków realizuje obecnie projekt pn. "Rewitalizacja miasta Paczków" - Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną”. Koszt wyniesie ponad 2,4 mln. złotych.

Wzdłuż promenady wykonano chodniki, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, a także stojaki na rowery. Zamontowano urządzenia dzięki, którym powstał plac zabaw dla dzieci oraz wybudowano wiatę rekreacyjną służącą odpoczynkowi. W ramach zadania wykonano m.in. nową nawierzchnie asfaltową na całej długości ulicy, siłownię na świeżym powietrzu, street workout, tor do jazdy na rowerze, czy boisko do siatkówki. Aktualnie trwają jeszcze prace wykończeniowe. Apelujemy o nie niszczenie infrastruktury. Monitoring jest w trakcie realizacji.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości  75% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji,  nr umowy o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0034/17-00.

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML