Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. lokal mieszkalny nr 9 położony w Paczkowie przy ul. Narutowicza 21 PDFNarutowicza 21p9.pdf

2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 15 PDFWrocławska 15p8.pdf

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Cześć nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 142/2 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 12.pdf

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Piastowskiej, dz. 358/24 PDFWykaz najem pom. garażowego.pdf

Wersja XML