Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Działka budowlana w Paczkowie na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila", działka 461/6 o pow. 0,1245 ha
  Data publikacji:
 • Lodołamacze 2021

  Brak opisu obrazka
  W dniu 16 września 2021 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie Pan Gwidon Gulanowski uczestniczyli w Gali Regionalnej XVI edycji Konkursu Lodołamacze 2021.  Konkurs ma na celu uhonorowanie wrażliwych pracodawców zatrudniających i wspierających osoby z niepełnosprawnością, osoby oraz instytucje, które swoim działaniem wspierają te środowisko, dziennikarzy, którzy poruszają w swoich programach problematykę związaną z niepełnosprawnością, osoby, które dostosowują obiekty, przestrzeń publiczną do potrzeb tej grupy społecznej. Kapitała konkursu Regionu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego przyznała Urzędowi Miejskiemu w Paczkowie wyróżnienie w kategorii PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ za dostosowanie obiektu przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie poprzez przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasze działania w zakresie usług społecznych dla osób starszych oraz osób dla osób z niepełnosprawnościami zostały zauważone i docenione.
  Data publikacji: 16-09-2021 14:45
 • Dożynki Gminne – Paczków 2021

  Brak opisu obrazka
  Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Tegoroczne Dożynki były wyjątkowe, po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem COVID-19, mogliśmy wspólnie świętować i podziękować rolnikom za trud ich pracy. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony, sprawowaną przez Księdza Piotra Kuca i księdza Piotra Kłonowskiego. Główne obchody dożynkowe zainaugurował tradycyjny barwny korowód z udziałem orkiestry dętej z Kamiennika, który po nabożeństwie przeszedł na płytę Rynku,  gdzie odbyły się główne atrakcje dożynkowe. Przybyłych gości powitał Burmistrz Gminy Paczków, Pan Artur Rolka, który w kilku słowach wyraził wdzięczność dla pracy rolników, następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pani Teresa Barańska Wicewojewoda Opolski, Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Pan Piotr Wach Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Pan Petruk Igor Andriowicz Burmistrz Miasta Tłumacz (Ukraina), miasta partnerskiego Gminy Paczków, który wraz z delegacją brał udział w uroczystościach dożynkowych. W uroczystościach uczestniczyli również Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz wraz z radnymi, Sekretarz Pani Iwona Cymara, Skarbnik Pan Dariusz Wąsiak, Dyrektorzy Jednostek podległych, sołtysi wszystkich sołectw Gminy Paczków, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy Paczków i okolicznych miejscowości. Po części oficjalnej nastąpił szereg atrakcji kulturalnych, a było ich sporo. I tak mieliśmy okazję obejrzeć występy zespołów takich jak np.: An Dreo E Karina, Dox,  Sami Swoi, Starczowianie, Wesołe Nutki, Niwniczanki, którzy swoją muzyką porwali zebraną publiczność do śpiewu i tańca. Program imprezy objął występy zespołu ludowego Dziewiętliczanki/MESZNO FOLK i Mali Dziewiętliczanie oraz wokalistki z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Na dożynkowym placu dostępny był również  punkt szczepień przeciw COVID-19, w którym można się było zaszczepić oraz Mobilny Punkt Spisowy dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.   W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania za  pomoc i wsparcie w zorganizowaniu dożynek gminnych wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie tego wyjątkowego wydarzenia. Przede wszystkim jednak dziękujemy mieszkańcom za udział w uroczystościach dożynkowych, a tym samym włączenie się w kultywowanie pięknej tradycji święta plonów.        
  Data publikacji:
 • Gminni koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza ruszają do pracy

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków jest jedną z gmin biorących udział w programie LIFE, którego celem jest poprawa zarządzania jakością powietrza. W ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”  w sierpniu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się pierwsze spotkanie Gminnych Koordynatorów POP. Podczas spotkania zostały wręczone laptopy oraz rollupy potrzebne do pracy. W kolejnych miesiącach Gminny Koordynator POP otrzyma pozostały sprzęt: kamerę termowizyjną, czujnik wilgotności drewna, czujnik czadu, rzutnik multimedialny oraz licencję na oprogramowanie do uproszczonych ocen energetycznych i środowiskowych budynków, który będzie wykorzystywany przy realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza  w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadania Gminnego Koordynatora POP: stworzenie Gminnego Programu Ochrony Powietrza, przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie problematyki jakości powietrza z mieszkańcami Gminy, aktywne uczestnictwo oraz pozytywne ukończenie studiów podyplomowych, przygotowywanie raportów, zestawień oraz sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO, prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na terenie Gminy Paczków, pomoc mieszkańcom Gminy Paczków w złożeniu wniosków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach projektu „Czyste Powietrze” o dotację na wymianę pieca.
  Data publikacji: 03-09-2021 10:16
 • Regulamin świadczenia usług publicznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  Brak opisu obrazka
  Informujemy mieszkańców Gminy, że od dnia 1 września 2021 r. wchodzi w życie Regulamin świadczenia usług publicznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Paczków nr 394/2021 z dnia 23.07.2021 r. Wprowadzona dnia 19 lipca 2019 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579),  nałożyła obowiązek zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych”. W ślad za przytoczonym zapisem w dniu 26.11.2020 r. Rada Miejska w Paczkowie uchwałą nr XXVII/2012/2020, ustaliła stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zabudowanymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 23,00 zł od mieszkańca. W pozostałych przypadkach opłata ta wynosi 26,00 zł od jednego mieszkańca gminy. Od właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się skorzystać z tego przywileju i zadeklarowali posiadanie kompostownika na swojej nieruchomości nie są odbierane odpady biodegradowalne oraz osoby te nie mogą dostarczać tych odpadów na PSZOK.   W celu uszczelnienia systemu odbioru odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującym się przy ul. Mickiewicza 3 w Paczkowie od dnia 1 września 2021 r. odpady do Punktu będzie można dostarczać wyłącznie za okazaniem karty przyjęcia odpadów na PSZOK. Karty zostaną dostarczone przez ZUK sp. z .o.o. w Paczkowie.  Wprowadzenie kart wykluczy dostarczanie odpadów z poza terenu naszej gminy.            W załączeniu: Regulamin świadczenia usług publicznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z dnia 23.07.2021 r.          
  Data publikacji: 01-09-2021 13:35
 • 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

  Brak opisu obrazka
  82 lata temu, 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II Wojna Światowa. Działania wojenne ogarnęły niemal całą Europę, wschodnią i południowo – wschodnią Azję, Afrykę północną, część Bliskiego Wschodu i oceany, a także epizodycznie Amerykę Północną, a nawet Arktykę. Poza większością państw europejskich i ich koloniami w wojnie brały udział także państwa Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Według różnych szacunków wojna pochłonęła od 50 do 78 milionów istnień. Tradycyjnie co roku upamiętniając ofiary zbrodni II wojny światowej przedstawiciele władz miasta Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka, Zastępca Burmistrza Gminy Paczków Pan Sebastian Kornaś, Sekretarz Gminy Pani Iwona Cymara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz złożyli kwiaty pod pomnikiem Orła Białego przy ulicy Armii Krajowej. Tego dnia obchodzony jest również Dzień Weterana, który jest polskim świętem państwowym ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku.  
  Data publikacji: 01-09-2021 08:40
 • Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Paczkowie i Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

  Brak opisu obrazka
  Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr XXXVI/294/2021 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Paczkowie i Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.  
  Data publikacji: 31-08-2021 13:52
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.
  Data publikacji:
 • XXXVI sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  W czwartek, 26 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 10 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji. Sesja rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza Gminy Paczków z działalności w okresie międzysesyjnym. Włodarz przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków oraz złożonych wnioskach o dofinansowanie. Po sprawozdaniu podjęto następujące uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Paczków na 2021 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Gminne Centrum Usług Wspólnych w Paczkowie i nadania jej statutu. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Paczkowie i Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Utworzenie jednej instytucji – Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury będzie miało pozytywny wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę na działalność kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi centralizacja zarządzania zasobami ludzkimi, co przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału obu instytucji. rozpatrzenia skargi na Prezesa Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie Sp. z o.o. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.  
  Data publikacji:
 • NOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ GMINY PACZKÓW „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA ŁĄCZY SPOŁECZNOŚCI I POKOLENIA”

  Brak opisu obrazka
  Od  1 sierpnia 2021r. do 31 lipca 2022r. realizowany będzie przez Gminę Paczków kolejny projekt współpracy transgranicznej. Wykonawcą projektu jest Gminne Centrum Sportu Rekreacji w Paczkowie. W projekcie przewiduje się przygotowanie i przeprowadzenie jedenastu akcji sportowo rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych  z przygranicznych miejscowości Gminy Paczków, Mesta Javornik oraz Obec Bernartice. Część akcji będzie realizowana jako imprezy sportowe dla chętnych w różnych kategoriach wiekowych. Pozostałe imprezami rekreacyjno-turystycznymi kierowane są dla chętnych bez ograniczeń wiekowych i innych. Akcje organizowane zarówno na terenie Polski jak i Republiki Czeskiej. Wartość projektu wynosi 23 153,90 euro (ok. 105 000 pln), wartość dofinansowania z EFRR wynosi 85%,  co daje kwotę 19 680,81 euro ( ok. 89 000 pln) oraz z budżetu państwa 10% - 2 315,4 euro ( ok. 10 500 pln). Koszty gminy to 5% wartości ogólnej projektu, czyli około 5 300 pln. Głównym celem projektu jest integracja ludzi, instytucji i społeczności po obydwu stronach granicy, w aktywnej współpracy przy organizacji  wspólnych imprez rekreacyjno-sportowych. Działania ludzi i instytucji partnerów skierowane na zaplanowanie przedsięwzięcia według uzgodnionych wcześniej zadań i sposobów realizacji. Pośrednim celem jest zwiększenie aktywności ruchowej rodzin z dziećmi i ludzi starszych, a także rozszerzenie integracji na dotąd nieznane sobie społeczności. Działaniami projektu będą wspólne i skoordynowane przez instytucje partnerów przygotowania oraz realizacja imprez i zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie pogranicza paczkowsko-javornickiego, a także udział w nich członków tych społeczności. Realizacja projektu po obu stronach granicy według następującego harmonogramu: Polsko-czeskie rajdy rodzinne: rajd rowerowy do Raci udoli, Rodzinny Rajd Pieszy na Wielką Sowę – wrzesień 2021. Amatorskie Turnieje Siatkarskie i Piłkarskie -  na pograniczu: Turniej Siatkarski – IX. 2021, Turnieje Piłkarskie XII. 2021, VII. 2022. Wspólna pasja narciarstwo i snowboard: pięć wyjazdów narciarsko-snowboardowych –  I-II 2022. Integracyjny Turniej Służb Mundurowych - III. 2022. Polsko-czeski Festiwal  Zumby– IV. 2022. Międzynarodowa Olimpiada Seniorów  – V. 2022. Strażacki Turniej Pokoleniowy na Pograniczu – VI.2022 Triathlon dla każdego – VI.2022    Dobór specyfiki zajęć i imprez gwarantuje zaangażowanie wszystkich zainteresowanych instytucji partnerów oraz udział w nich wszelkich pokoleń i grup społecznych. Skierowane one będą zarówno do seniorów, osób czynnie uprawiających sport, rodzin z dziećmi oraz grup dzieci i młodzieży. Różnorodność aktywności ruchowej zaplanowanej w projekcie gwarantuje realizację pasji i zainteresowań  uczestników. Rekreacyjno-zabawowy charakter większości akcji sprzyjać będzie bezstresowemu podjęciu wysiłku fizycznego oraz integracji uczestników poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Po stronie polskiej współpracować będą w projekcie stowarzyszenia i kluby sportowe  będący stałymi partnerami w działalności GCSiR w Paczkowie. Ze strony czeskiej partnerami projektu będą Obec Bernartice, Zś Javornik, t.j. Sokol Bernartice,HZ z Bernartice oraz t.j. Dinamo Javornik. Trwałość efektów projektu przejawiać się będzie w poszerzonej integracji społeczności przygranicznych. Realizacja projektu ze względu na zaangażowanie w jego realizacji i udziale różnych grup społecznych, pokoleń i instytucji spowoduje utrwalenie znajomości i przyjaźni, a atrakcyjność imprez wzbudzi  potrzebę i stałą gotowość do przygotowania i udziału w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości. Spowoduje to powstanie potrzeby wspólnych i cyklicznych spotkań oraz  integracji na polu aktywnego spędzania wolnego czasu z przeniesieniem tego na grunt prywatny. Jeśli współpraca społeczności osiągnie zadowalający poziom będzie on zaczynem do podejmowania podobnych inicjatyw bez udziału środków finansowych z unii europejskiej albo spowoduje chęć aplikowania po kolejne w podobnych projektach. Część akcji odbywać się będzie po drugiej stronie granicy, co ma spowodować, że w ramach odpowiedzi na propozycje z projektu w przyszłości strona czeska będzie bardziej aktywna w inicjowaniu współpracy ze społecznościami z terenu Gminy Paczków. Zwiększy się łatwości  w nawiązywaniu współpracy przez instytucje partnerów opartej na wypracowanych w projekcie standardach. Doświadczenie i satysfakcja ludzi pracujących w projekcie ułatwi im podejmowanie decyzji o przyszłej współpracy oraz o przeznaczaniu własnych środków finansowych na organizację podobnych przedsięwzięć utrzymujących wypracowany poziom współpracy.      
  Data publikacji: 27-08-2021 15:27
Wersja XML