Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  Brak opisu obrazka
  W związku z naborem do projektu pn. Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu (zakup sprzętu komputerowego), proszę o zgłaszanie się  rodziców chętnych do wzięcia udziału w w/w programie do szkoły, do której chodzi dziecko. Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie oświadczenia, że uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR. Pozostałe szczegóły w oświadczeniu, które posiada szkoła. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oświadczenie należy złożyć w szkole lub w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w Wydziale Oświaty pokój nr 15, w terminie do 26 października 2021 r.
  Data publikacji: 21-10-2021 10:29
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Brak opisu obrazka
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie nr 86 dla województwa opolskiego.  
  Data publikacji:
 • Gmina Paczków z wyróżnieniem na Konkursie Lodołamacze

  Brak opisu obrazka
  W dniu 18 października 2021 r. Wojewoda Opolski spotkał z laureatami etapu regionalnego XVI Konkursu Lodołamacze 2021, a  wśród nich wyróżniono Urząd Miejski w Paczkowie, który został nominowany przez Wojewodę w kategorii PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ za dostosowanie obiektu przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie poprzez przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Konkurs ma na celu uhonorowanie wrażliwych pracodawców zatrudniających i wspierających osoby z niepełnosprawnością, osoby oraz instytucje, które swoim działaniem wspierają to środowisko, dziennikarzy, którzy poruszają w swoich programach problematykę związaną z niepełnosprawnością, osoby, które dostosowują obiekty, przestrzeń publiczną do potrzeb tej grupy społecznej. Gminę Paczków reprezentowała Pani Iwona Cymara Sekretarz Gminy Paczków  oraz Pan Gwidon Gulanowski Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie. Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasze działania w zakresie usług społecznych dla osób starszych oraz dla osób z niepełnosprawnościami zostały zauważone i docenione.
  Data publikacji: 19-10-2021 10:28
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Data publikacji: 12-10-2021 08:20
 • Fałszywe informacje rozsyłane do respondentów Spisu Powszechnego 2021

  Brak opisu obrazka
  W załaczeniu screen fałszywych informacji wysyłanych rzekomo przez GUS na temat błędów w danych w odpowiedziach w samospisie, rozsyłanych do osób, które wzięły udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W razie otrzymania takiej informacji prosimy "nie klikać" w link zamieszczony w fałszywej wiadomości e-mail !!!
  Data publikacji: 11-10-2021 12:46
 • Lokal mieszkalny na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Ujeźdźcu 51.
  Data publikacji: 06-10-2021 08:19
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Data publikacji: 05-10-2021 07:51
 • Narodowe Czytanie w Trzeboszowicach

  Brak opisu obrazka
  Już po raz czwarty w Trzeboszowicach, odbyło się wydarzenie czytelnicze promujące klasykę literatury, czyli „Narodowe Czytanie 2021”.  W Wiejskim Domu Kultury w Trzeboszowicach podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji „Narodowego Czytania 2021”, publiczność wysłuchała fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Mistrzowska, godna podziwu  scenografia przygotowana przez panie: Agatę Procherę i Beatę Biernat pozwoliła zebranym przenieść się do klimatycznego saloniku w domu państwa Dulskich, by poznać perypetie mieszczańskiej rodziny z początku XX wieku. Uczestnicy spotkania mieli okazję do poznania nie tylko treści dramatu, ale także biografii pisarki. Do wspólnego czytania z podziałem na role „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej włączyli się: jako Zbyszko Burmistrz Gminy Artur Rolka i Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz. Nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy sołectwa Trzeboszowice wcielili się w następujące osoby dramatu: Dorota Ziemianek to Pan Dulski, Hesię i Melę Dulskie zagrały Agnieszka Kamińska i Dagmara Kulka, Juliasiewiczowa to Magdalena Śmietańska. W postać Hanki wcieliła się Emilia Maciaszek. Lokatorka to Elżbieta Śmietańska, a Tadrachowa Natalia Hejdak. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Trzeboszowicach Dorota Serafin wraz z Eweliną Bryk-Rogozik, Adrianną Zienkiewicz, Mileną Bednarz i Weroniką Wiatr jako narratorki przybliżały historię powstania dramatu, jak również biografię autorki. Całość poprowadziła Katarzyna Kamińska. Rolę Anieli Dulskiej brawurowo odegrała Renata Bednarz. Atmosferę utworu podkreśliła nie tylko odpowiednio dobrana scenografia, ale również stroje uczestników.  Natomiast zabawne dialogi wywołały rozbawienie u widzów, co rusz słychać było wybuchy śmiechu. Po części oficjalnej nie zabrakło słodkiego poczęstunku, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy wydarzenia. Organizatorami tegorocznej edycji „Narodowego Czytania 2021 w Trzeboszowicach” byli: Burmistrz Gminy Paczków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach, Rada Sołecka Trzeboszowic, Biblioteka Publiczna w Paczkowie i OKiR w Paczkowie. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację „Narodowego Czytania 2021”, i którzy przyczynili się do uświetnienia tego podniosłego wydarzenia. Jako Gmina staramy się każdego roku hołdować temu wielkiemu wydarzeniu, które pokazuje, że książka jest wartością, której nic nie może zastąpić w procesie wychowania. Literatura pokazuje uniwersalne wartości bliskie każdemu człowiekowi, ma moc łączenia ludzi ponad podziałami, dlatego już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczne Narodowe Czytanie 2022”.
  Data publikacji: 04-10-2021 15:02
 • Ogłoszenie o dzierżawie stanowisk do sprzedaży zniczy i kwiatów

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje, że istnieje możliwość składania ofert na dzierżawę stanowisk do sprzedaży zniczy i kwiatów przy cmentarzu komunalnym położonym w Paczkowie przy ul. Jana Pawła II.  
  Data publikacji: 04-10-2021 13:47
 • 45-lecie Klubu HDK PCK w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  Zarząd  Klubu  HDK PCK  przy „FAMAD” w Paczkowie zorganizował 25 września  w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Paczkowie uroczyste spotkanie  honorowych dawców krwi. Zebranie w całości poświęcone było jubileuszowi 45 lecia powstania naszego klubu. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili : p. Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, p. Sebastian Kornaś z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Paczków,  p. Piotr Wach Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, p. Stanisława Kosmal Wiceprezes Zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu, p. Dawid Drożdż p.o. Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu, p. Hans-Martin Stackler Dyrektor Muzeum Czerwonego Krzyże w Birkenau, p. Mieczysław Fluder Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „FAMAD”, p. lek. med. Zygmunt Małecki Kierownik Oddziału RCKiK w Nysie, p. Teresa Stopyra Prezes Rejonowego Oddziału PCK w Otmuchowie, p. Wiesław Kosmal Prezes Klubu HDK PCK w Otmuchowie, p. Mieczysław Ferdzyn Prezes Klubu HDK PCK w Kędzierzynie Koźlu, p. Radosław Dziadkowiec Prezes Klubu HDK PCK w Głubczycach, p. Małgorzata Michalska Prezes Klubu HDK PCK w Nysie. Tak piękny jubileusz powstania klubu był okazją do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi. W dowód uznania za  aktywność i zaangażowanie w bezinteresowną, szlachetną pomoc drugiemu człowiekowi, okazywaną z dobroci serca. Marszałek Województwa Opolskiego nadał Klubowi HDK PCK przy „FAMAD” w Paczkowie ODZNAKĘ HONOROWĄ „Za zasługi dla województwa Opolskiego”. Odznakę Prezesowi Klubu wręczył p. Marszałka Antoni Konopka. Nasz zasłużony krwiodawca jeden z założycieli klubu p. Paweł Pindel  również otrzymał z rąk p. Antoniego Konopki ODZNAKĘ HONOROWĄ „Za zasługi dla województwa Opolskiego”.  Prezes klubu Sławomir Wandzel uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża został wyróżniony Odznaką Honorową PCK III Stopnia odznakę wręczyła p. Stanisława Kosmal Prezesa Zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu.             Podziękowaniom i wyróżnieniom podczas spotkanie nie było końca. Krwiodawców uhonorowano dyplomami i okolicznościowymi medalami. Po uroczystym spotkaniu zaproszeni goście i krwiodawcy udali się na piknik, który był dalszą częścią uroczystości. Piknik odbył się w ogródku przyzakładowym „ FAMAD”, wystąpił zespół „Ale Babki Plus” działający przy KGW w Kamienicy, oprawą muzyczną festynu zajął się DJ Adam. Festyn udało się zorganizować ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego oraz Prezesa „FAMADU”. Za wsparcie serdecznie dziękujemy.      
  Data publikacji: 01-10-2021 14:19
Wersja XML