Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 r.

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 15.00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej
  Data publikacji: 26-11-2021 12:05
 • Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 15.00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej
  Data publikacji: 26-11-2021 11:56
 • Gmina Paczków nagrodzona w konkursie „Rosnąca Odporność”

  Brak opisu obrazka
  Z przyjemnością informujemy, że Gmina Paczków brała udział w Ogólnopolskim Konkursie pt. "Rosnąca Odporność" i w powiecie nyskim uzyskała 1 miejsce pod względem wskaźnika zaszczepienia przeciw COVID-19. Za zajęcie 1 miejsca Gmina Paczków otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000,00 zł, którą można przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. To wspólny sukces mieszkańców Gminy Paczków, za który serdecznie dziękujemy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Data publikacji: 25-11-2021 10:49
 • Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Paczków

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Paczków, poniżej treść ogłoszenia:
  Data publikacji:
 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na 2021 rok zrealizowana

  Brak opisu obrazka
  W dniu 18 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie odbyło się spotkanie w trakcie którego Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pan Piotr Wach Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego uroczyście wręczyli sołtysom  z 4 miejscowości z terenu naszej gminy, pamiątkowe tabliczki upamiętniające udział środków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w ich inwestycjach. W gminie postawiono przede wszystkim na doposażenie świetlic wiejskich i miejsc rekreacji. Łączna kwota zadań to 23 855,27 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 19 879,39 zł. W ramach pozyskanych środków zrealizowane zostały następujące zadania. Kozielno - "Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Kozielno” Ujeździec - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w  Ujeźdźcu” Frydrychów – "Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Frydrychów” Dziewiętlice -   "Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez doposażenie placu zabaw w Sołectwie Dziewiętlice” Zadania zrealizowane zostały przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022. Dziękujemy sołtysom oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Sołectw za zaangażowanie, trud i pomoc włożoną w realizację działań. Zrealizowane zadania wpłyną na zwiększenie atrakcyjności terenu i wspólną integrację mieszkańców!
  Data publikacji: 24-11-2021 09:25
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
  Data publikacji: 23-11-2021 09:29
 • Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2021”

  Brak opisu obrazka
  W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) – kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2021”, Zarząd Stowarzyszenia prezentuje załączone informacje na temat naborów planowanych w II półroczu 2021 roku, zakres i warunki wsparcia, rodzaju wspieranych operacji i najczęstszych problemów.
  Data publikacji:
 • Orszak Trzech Króli - weź udział w głosowaniu!

  Brak opisu obrazka
  6 stycznia 2022 r. przez paczkowskie ulice przejdzie po raz trzeci Orszak Trzech Króli!  Zagłosuj na naszą miejscowość i wygrajmy nagrody do wykorzystania podczas Orszaku! Oto nagrody: I miejsce – strój wielbłąda + wizyta TV w dniu orszaku + kolorowy pakiet rekwizytów + 2.000 czekoladek II miejsce – 1.000 czekoladek + 300 śpiewników + 900 koron III miejsce – 1.000 czekoladek + 300 śpiewników + 900 koron Głosowanie trwa od 15 listopada 2021 r. od godz. 12.00 do 03 grudnia 2021 r. do godz. 12.00. https://orszak.org/…/glosuj-na-wielblada-i-wygraj-kolorowy-… Zachęcamy do głosowania  
  Data publikacji: 19-11-2021 13:03
 • Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki „POZNAJ POLSKĘ”

  Brak opisu obrazka
  Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Gmina Paczków otrzymała 47.966,00 zł na dofinansowanie ośmiu wycieczek dla czterech szkół podstawowych. Łączna wartość projektu wyniosła: 66.632,00 zł.  
  Data publikacji: 15-11-2021 11:26
 • Fotorelacja z obchodów 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  Brak opisu obrazka
  Fotorelacja z obchodów 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości  
  Data publikacji:
Wersja XML