Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Brak opisu obrazka
  Tegoroczny spis będzie inny niż poprzednie. Przede wszystkim z powodu pandemii COVID-19. Procedura spisowa jest przeprowadzana online za pośrednictwem formularza na stronie internetowej spis.gov.pl. KLIKNIJ TUTAJ Należy uwierzytelnić swoje dane przy pomocy elektronicznego profilu zaufanego lub w oparciu o metody administracyjne, gdzie wymagany jest numer PESEL i nazwisko rodowe matki. W przypadku problemów lub braku dostępu do internetu, można spisać się w każdych urzędach wojewódzkich, statystycznych, miast oraz gmin, a także telefonicznie pod numerem: (22) 279 99 99. Jeśli nie uda się spisać samodzielnie, skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy (telefonicznie lub bezpośrednio), aby przeprowadzić spis. Nie można odmówić udzielenia mu informacji Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Odmowa może skutkować karą grzywny.
  Data publikacji:
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu.

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu
  Data publikacji: 30-03-2021 07:55
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych   Uwagi 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu ABCD dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną 420 600 zł Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od wysokości dotacji przyznanej Gminie Paczków przez Wojewodę Opolskiego Organizacja i prowadzenie Mieszkań Chronionych Wspieranych 250 000 zł - Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” 250 000 zł -    
  Data publikacji: 26-03-2021 11:07
 • Marcowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  W czwartek, 25 marca 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 13 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Następnie przedstawiona została  prezentacja przez przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Opolu na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 r. Po prezentacji Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków. Po sprawozdaniu uchwalono  4 uchwały, które zostały w 100 % przegłosowane przez 13 radnych. W tym uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2021 rok, uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2021 r. oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dwóch pomieszczeń użytkowych a także  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych Po sesji Burmistrz Gminy Paczków wraz z radnymi wnieśli na paczkowski Rynek, aby podtrzymać tradycję, kolorową wielkanocna palmę symbolizującą rozpoczynające się uroczystości wielkanocne. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pań ze świetlic Wiejskich Domów Kultury z Gminy Paczków oraz pracowników Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za trud i zaangażowanie w wykonanie tak wspaniałej palmy.  
  Data publikacji: 25-03-2021 13:56
 • Narodowy Spis Powszechny. Uruchomiona infolinia spisowa (informacja GUS)

  Brak opisu obrazka
  Od 15 marca 2021 r. uruchomiona została Infolinia Spisowa w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się 1 kwietnia. Dzwoniąc na infolinię respondenci dostaną odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące Spisu. Osoby, które nie mają możliwości spisać się przez internet będą mogły również skorzystać z punktu spisowego w gminnym biurze spisowym. Zadzwoń pod numer 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Do 31 marca, wybierz Kanał 1 i uzyskaj informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021! Spis rusza od 1 kwietnia 2021 r. i wtedy też Infolinia będzie uzupełniona o kolejny kanał "Spisz się przez telefon".  
  Data publikacji: 25-03-2021 09:03
 • Program: Moja Woda

  Brak opisu obrazka
  W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugą odsłonę programu „Moja Woda”.  Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Nabór potrwa od 22 marca 2021 do wyczerpania alokacji. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe zasady zawarte są w Programie ‘Moja Woda” oraz regulaminach naboru, które są dostępne na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/dokumenty-programu-moja-woda
  Data publikacji: 24-03-2021 13:33
 • Wiosenny spacer przedszkolaków

  Brak opisu obrazka
  Wczoraj, w niedzielę 21 marca był pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Z tej okazji dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Paczkowie spacerowały w poszukiwaniu i rozpoznawaniu oznak wiosny. Przedszkolaki radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie przez paczkowski Rynek, na czele którego widniała Marzanna. Do symbolicznego pożegnania zimy i przywitania wiosny przyłączył się Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka. Jesteśmy pewni, że dzięki tak wspaniałemu powitaniu, wiosna zawita do nas na dobre.
  Data publikacji: 22-03-2021 13:31
 • Kolejne laptopy dla szkół w Gminie Paczków

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków pozyskuje kolejne laptopy dla szkół. To już 102 laptopy. Dwadzieścia pięć (25) sztuk uzyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz 27 laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła+. Pięćdziesiąt (50) nowych laptopów trafi w najbliższym czasie do szkół z terenu Gminy Paczków, które otrzymaliśmy od Zarządu Województwa Opolskiego w ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Komputery te trafią do szkół na terenie Gminy: - 13 laptopów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Paczkowie; - 22 laptopy do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie; - 6 laptopów do Szkoły Podstawowej w Kamienicy; - 9 laptopów do Szkoły Podstawowej Trzeboszowicach.  
  Data publikacji: 22-03-2021 12:56
 • Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków wystąpiła z wnioskiem do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o przyznanie dotacji na zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu i współposiadaniu rolnika. Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.   Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, które następnie składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.   Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach: -  od 1 do 28 lutego 2021 r.  - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., -  od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok. W uproszczeniu można podać, że stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić:  - 100 złotych do 1 ha użytków rolnych oraz - 30 złotych do 1 DJP bydła.   Pieniądze wypłacane będą w terminach:   -  1 -  30  kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, - 1 - 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
  Data publikacji: 22-03-2021 12:46
 • Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

  Brak opisu obrazka
  Już w kwietniu rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny 2021. Pytania, na które będziemy odpowiadali, będą dotyczyły wielu kwestii związanych z naszym codziennym życiem. Ankieta poruszy m.in. temat narodowości i wyznania, padną również pytania o życie zawodowe i źródła utrzymania.
  Data publikacji: 18-03-2021 10:24
Wersja XML