Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Wystawa „Balonowy Puchar Polski/Aeropiknik w obiektywie”

  Brak opisu obrazka
  Balonowy Puchar Polski to impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza miejskich wydarzeń.W tym roku po raz kolejny paczkowskie niebo zdominowały kolorowe balony pomimo, że wydarzenie dobiegło końca, wciąż jednak możemy je podziwiać. Dlatego też, w dniu 03.08.2021 r. na paczkowskim Rynku możemy zobaczyć wystawę poświęconą tej tematyce. Wiele pięknych zdjęć do obejrzenia. Dziękujemy Mateuszowi Klukowskiemu za udostępnienie fotografii.  Serdecznie zapraszamy!  
  Data publikacji: 04-08-2021 08:28
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Data publikacji: 03-08-2021 08:15
 • Fotorelacja z otwarcia Balonowego Pucharu Polski

  Brak opisu obrazka
  Fotorelacja z otwarcia Balonowego Pucharu Polski
  Data publikacji:
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB

  Brak opisu obrazka
  1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow… Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Czym jest deklaracja? To rodzaj ankiety w której podaje się: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); adres e-mail (opcjonalnie).   Kogo dotyczy deklaracja? Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Kiedy składam deklarację? Od 1 lipca 2021 r. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Jak możemy złożyć deklarację? W formie elektronicznej – deklarację możesz złożyć w formie elektronicznej na stronie GUNB: www.zone.gunb.gov.pl. Żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. W formie papierowej – deklarację można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. Pliki do pobrania : budynki i lokale mieszkalne deklaracja A budynki i lokale niemieszkalne deklaracja B Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!  
  Data publikacji:
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Brak opisu obrazka
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie nr 72 dla województwa opolskiego.
  Data publikacji: 28-07-2021 12:38
 • Nieruchomość gruntowa na sprzdaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kamienicy
  Data publikacji:
 • Lokal mieszkalny na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Armii Krajowej 17/4
  Data publikacji:
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
  Data publikacji: 27-07-2021 07:55
 • Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej "Tu rodziła się Solidarność Rolników" w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  Od 15 lipca na paczkowskim rynku można zobaczyć plenerową wystawę „TU rodziła się Solidarność Rolników”, przygotowaną przez Instytutu Pamięci Narodowej na 40-lecie narodzin niezależnego ruchu chłopskiego. Wystawa składa się z modułów ukazujących historię rolniczej „Solidarności” w Polsce oraz modułu regionalnego, opowiadającego na trzech planszach rozwój rolniczej Solidarności na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Plansza pierwsza przedstawia dwa nurty związkowe dolnośląskiej Solidarności rolniczej, plansza druga – walkę o rejestrację Solidarności rolniczej i rozwój struktur na Dolnym Śląsku, plansza trzecia – Solidarność rolniczą na Śląsku Opolskim.
  Data publikacji: 21-07-2021 13:25
 • Narodowy Program Szczepień

  Brak opisu obrazka
  Narodowy Program Szczepień
  Data publikacji: 21-07-2021 12:52
Wersja XML