Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie przeciw COVID-19

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje, że został uruchomiony telefon kontaktowy, dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Nr telefonu: 784 663 466  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Transport (dowóz) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest przeznaczony dla osób: niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu zorganizowanego przez Gminę Paczków, osoby legitymujące się wcześniej wspomnianymi dokumentami, po umówieniu terminu i godziny szczepienia w wyznaczonym punkcie szczepień, powinny zadzwonić pod nr telefonu: 784 663 466. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, nr orzeczenia o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio nr legitymacji inwalidzkiej dla tych schorzeń. Osobie przyjmującej zgłoszenie należy podać także termin i godzinę szczepienia oraz adres właściwego punktu szczepień, do którego osoba zainteresowana ma zostać dowieziona. Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia. Punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Paczków: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICUS” sp. z o.o. ul. Witosa 2a 48-370 Paczków, tel. 77 431 65 35, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ OMEGA”, sp. z o.o. ul.  Staszica 5 48-370 Paczków, tel. 77 431 67 24.   Jak możesz się zarejestrować na szczepienie? zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub, zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub, skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień lub, skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.  
  Data publikacji: 27-01-2021 11:03
 • Rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejszą świąteczną dekorację na terenie Gminy Paczków"

  Brak opisu obrazka
  Konkurs na najładniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Gminy Paczków został rozstrzygnięty. Była to już druga edycja konkursu na świąteczne oświetlenie domów i ogrodów. Od wielu lat mieszkańcy ubierają swoje posesje tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, co zainspirowało nas do organizacji konkursu. Z roku na rok przygotowane dekoracje są innowacyjne i niejednokrotnie zaskakujące. Widać ogromną kreatywność twórców. Przygotowanie tak pięknych widoków wymaga ogromnego wysiłku, wielkie brawa dla wszystkich laureatów. W tegorocznym konkursie wpłynęły 4 zgłoszenia. Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia. I miejsce - posesja w Paczkowie przy ul. Mickiewicza. II miejsce - posesja w Paczkowie przy ul. Młyńskiej. III miejsce - posesja w Gościcach. Wyróżnienie – posesja w Dziewiętlicach. Każdy zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci bona do wykorzystania w określonych miejscach przez organizatora. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.      
  Data publikacji: 26-01-2021 11:48
 • Zatwierdzony budżet na 2021 r.

  Brak opisu obrazka
  W czwartek, 21 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 14 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków. Zakończono prace przy stawie na ul. Klonowej w Paczkowie. Ponadto trwają prace przy zagospodarowaniu oraz wyposażeniu obiektu po byłej szkole na ulicy Kościelnej, a także prace przy zagospodarowaniu zabytkowych plant miejskich oraz ścieżki edukacyjnej. Poza tym ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Kamienicy w plombie Rynek 45, na dokumentację projektową remont drogi przy ul. B. Chrobrego oraz na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego pod obiekt OSP w Starym Paczkowie.   Po sprawozdaniu uchwalono 7 uchwał, które zostały w 100 % przegłosowane przez 14 radnych. W tym najważniejsze uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2021 rok. Budżet Gminy Paczków po stronie wydatków ustala w łącznej kwocie 56 968 152,00 zł w tym wydatki bieżące 50 758 650,00 zł, a wydatki majątkowe 6 209 502,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 791 517,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.  Przychody budżetu zaplanowano natomiast na kwotę 4 209 809,00 zł, a rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 418 292,00 zł. Ponadto dochody w wysokości 277 000,00 zł stanowiące opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego. Po stronie dochodów natomiast zaplanowano w budżecie kwotę ponad 54 176 635,00 zł, na którą składa się m.in. subwencja ogólna, dotacje na zadania zlecone, udziały w podatkach dochodowych oraz podatek od nieruchomości. W tym dniu podjęto również między innymi uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1673 O – ulicy Henryka Sienkiewicza w Paczkowie, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Paczków, biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Paczków, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Paczków na rzecz Skarbu Państwa oraz w sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Każdą z sesji rady miejskiej w Paczkowie można śledzić  pod adresem internetowym:   
  Data publikacji: 22-01-2021 17:53
 • Informacja dot. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

  Brak opisu obrazka
  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Paczkowie informuje, że w związku z awarią samochodu występować będą opóźnienia terminów odbioru szkła na terenie Gminy Paczków. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!  
  Data publikacji: 22-01-2021 13:36
 • Wystawa Paczkowa w Muzeum Ziemi Paczkowsko-Javornickiej w Javorniku

  Brak opisu obrazka
  W ubiegłym roku w ramach projektu pn. „Paczków i Javorník. Dwa miasta, jedna historia” w  naszym mieście partnerskim Javorniku, w zabytkowym budynku byłego sądu powstało Muzeum Ziemi Paczkowsko-Javornickiej. Budynek ten znajduje się w ścisłym centrum miasta, w dobrej dostępności parkingów oraz bezpośrednio przy szlaku prowadzącym na zamek Jansky Vrch. W ramach projektu została stworzona ekspozycja mieszcząca się na dwóch kondygnacjach budynku opisująca wspólną historię ziemi paczkowsko-javornickiego począwszy od XIII wieku do współczesności. W przestrzeniach tych realizowane są tematyczne wystawy czasowe. Wszystkie ekspozycje opisane są w języku czeskim, polskim i angielskim. W Muzeum znalazła się także stała wystawa, na której są eksponowane pamiątki z Paczkowa. Można będzie zobaczyć tam dawne pocztówki, banknoty, pamiątki po zakładach wytwórczych Paczkowa, kapsle. Znajdują się tu również publikacje oraz gadżety wydane wspólnie z miastem Jawornik, w ramach realizowanego projektu. Jak już złagodnieją obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, zapraszamy do odwiedzenia Muzeum.  
  Data publikacji: 20-01-2021 14:41
 • Pociąg pospieszny z Krakowa do Jeleniej Góry przejeżdża przez Paczków

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że od 22 grudnia 2020 r. przez południe Opolszczyzny ponownie jeździ pociąg dalekobieżny. TLK Sudety relacji Kraków-Jelenia Góra rozpoczął kursowanie linią kolejową nr 137, czyli Magistralą Podsudecką. Dzięki temu nowe połączenia otrzymali mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, Głogówka, Prudnika, Nysy oraz  Paczkowa. Pociąg ma kursować codziennie, ale będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Zachęcamy wszystkich do korzystania z tego środka komunikacji.  
  Data publikacji: 20-01-2021 08:53
 • Lokal na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony:  
  Data publikacji:
 • Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2021”

  Brak opisu obrazka
  W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) – kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2021” Zarząd Stowarzyszenia prezentuje załączone informacje o terminach naborów, zakresie i warunkach wsparcia, rodzaju wspieranych operacji i najczęstszych problemach, skierowane do mieszkańców obszaru LSR, a zwłaszcza potencjalnych wnioskodawców.
  Data publikacji: 15-01-2021 09:04
 • Awaria sieci wodociągowej w Paczkowie!

  Brak opisu obrazka
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 stycznia 2021 r. w rejonie ul. Polnej wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Skutkować to może wstrzymaniem dostaw wody dla mieszkańców ulicy Polnej. Obecnie trwają prace naprawcze. Przewidywana ewentualna przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 4 godzin. Zakończenie prac planowane jest na godzinę 15.00. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!  
  Data publikacji: 13-01-2021 09:17
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna w Paczkowie oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na terenie Powiatu Nyskiego

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Paczkowie mieści się przy ul. Słowackiego 4, pok. nr 2. Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: Poniedziałek – w godzinach  9ºº - 13ºº Środa – w godzinach  14ºº - 18ºº W tym punkcie udzielana pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych. Ponadto poniżej przedstawiamy wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nyskiego w 2021 roku.
  Data publikacji: 12-01-2021 12:36
Wersja XML