Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Choinka rozbłysła na Rynku w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Czas, aby świąteczny nastrój zawitał do Paczkowa. W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne zaświecenie lampek na choince w Rynku w Paczkowie.   Iluminację włączył Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka, tym razem w roli Mikołaja,  towarzyszyły mu dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Paczkowie, Publicznego Przedszkole nr 2 w Paczkowie oraz Publicznego Przedszkola nr 3. Spotkanie  wprowadziło wszystkich w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Radosną atmosferę umilały rozbrzmiewające świąteczne melodie. Na twarzach dzieci nie znikał uśmiech, który świadczył o wspaniałej zabawie, dzieci z radością pozowały do zdjęć z Mikołajem. Serdecznie dziękujemy opiekunom i dzieciom za wspólne
  Data publikacji:
 • Wznowiono remont na ul. Górniczej w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021 r. wznowione zostały prace przy modernizacji  ul. Górniczej w Paczkowie, które zostały wstrzymane z uwagi na problemy związane z produkcją masy bitumicznej asfaltowej oraz pandemią COVID-19  zachorowalność wśród pracowników firmy realizującej zadanie.   W dniu dzisiejszym utwardzony zostanie dalszy odcinek rozebranej drogi oraz położona warstwa wiążąca. Tym samym zostanie udrożniony przejazd przez ul. Górniczą oraz  zastosowana tymczasowa organizacja ruchu jednokierunkowego z objazdem przez ul. Pileckiego. Przepraszamy za utrudnienia.  
  Data publikacji:
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Paczków

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków pozyskała 25 500,00 zł na wykonanie zadania w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – dotyczącego wsparcia organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Celem programu jest: - zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizacji działań promujących czytelnictwo w placówkach wychowania przedszkolnego, - zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz organizacji działań promujących czytelnictwo, które będą realizowane w odniesieniu do szkół lub bibliotek pedagogicznych. Gmina Paczków pozyskała środki z budżetu państwa dla placówek: Publiczne Przedszkole w Kamienicy wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy kwotę 1 500,00 zł co stanowi 80% kosztów realizacji zadań, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie kwotę 12 000,00 zł co stanowi 80 % kosztów realizacji zadań, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie kwotę 12 000,00 zł co stanowi 80 % kosztów realizacji zadań.
  Data publikacji:
 • Lokal mieszkalny w Ujeźdźcu na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Ujeźdźcu 51/13  
  Data publikacji:
 • Lokal mieszkalny w Paczkowie na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Paczkowie przy ul. Kościelnej 2  
  Data publikacji:
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Data publikacji:
 • "Laboratoria Przyszłości" powstaną w szkołach Gminy Paczków

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków pozyskała 274 200,00 zł w ramach rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Złożony przez Gminę Paczków wniosek na łączną kwotę ponad 274 200,00 zł został rozpatrzony pozytywnie. Środki trafić mają do Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie (92 400,00 zł), Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie (91 800,00 zł) , Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach (60 000,00 zł.), Szkoły Podstawowej w Kamienicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy (30 000,00 zł). Pozyskane pieniądze przeznaczone mają zostać m. in. na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni technicznych, w tym drukarek 3D oraz sprzętu audio-wideo.  
  Data publikacji:
 • Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 r.

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 15.00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej
  Data publikacji: 26-11-2021 12:05
 • Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 15.00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej
  Data publikacji: 26-11-2021 11:56
 • Gmina Paczków nagrodzona w konkursie „Rosnąca Odporność”

  Brak opisu obrazka
  Z przyjemnością informujemy, że Gmina Paczków brała udział w Ogólnopolskim Konkursie pt. "Rosnąca Odporność" i w powiecie nyskim uzyskała 1 miejsce pod względem wskaźnika zaszczepienia przeciw COVID-19. Za zajęcie 1 miejsca Gmina Paczków otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000,00 zł, którą można przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. To wspólny sukces mieszkańców Gminy Paczków, za który serdecznie dziękujemy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Data publikacji: 25-11-2021 10:49
Wersja XML