Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 22 PDFWojska Polskiego 22p7.pdf

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 15 PDFWrocławska 15p7.pdf

2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Paczkowie przy ul. Armii Krajowej 1 PDFArmii Krajowej 1p4.pdf

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 379/34 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 13.pdf

Wersja XML