Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 40 PDFRynek 40p3.pdf (114,26KB)

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 2 PDFRynek 2p1.pdf (190,94KB)

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1.  Część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Paczków Paczków (sesja z dnia 29.08.2019)PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 14.pdf (225,66KB)

2. Część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Paczków oznaczonej numerem działki 135/3, 311/1PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 16.pdf (194,15KB)

Dzierżawa na okres 10 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 500, 501,502, 308/2, 310/2, 87, 1541, 1534 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 15.pdf (206,69KB)

 

Wersja XML