Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasto Tłumacz nowym partnerem Paczkowa

31 sierpnia 2019 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Miastem Tłumacz (Ukraina) a Gminą Paczków.
 
Podczas podpisania umowy w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego obecni byli przedstawiciele władz samorządowych obu gmin, którzy zobowiązali się do umocnienia więzów przyjaźni między miastami i dalszej wszechstronnej współpracy w dziedzinie rozwoju gospodarczego, ochrony zabytków, rozwoju kultury, oświaty, sportu i turystyki. Gminę Paczków reprezentowali Artur Rolka – Burmistrz Gminy Paczków, Sebastian Kornaś – Zastępca Burmistrza, Iwona Cymara – Sekretarz Gminy, Dariusz Wąsiak – Skarbnik Gminy oraz Wiesław Barabasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie wraz z radnymi. Natomiast ukraińską stronę reprezentowali Pan Roman Kruchowskyj – Burmistrz  Gminy Tłumacz, Pan Andrij Radoweć – Pierwszy zastępca burmistrza, Pan Igor Mandar – zastępca burmistza  ds. działalności organów  wykonawczych, Pani Iwanna Kowbas -  naczelnik wydziału kultury i turystyki Gminy Tłumacz oraz Pan Jarosław Słobodian -  deputowany Rady Miejskiej w Tłumaczu.
 
Po zakończeniu sesji nastąpiło symboliczne zasadzenie drzewa przyjaźni na skwerze przy ul. Narutowicza. Delegacja z miasta Tłumacz przebywała w naszej gminie trzy dni, podczas których uczestniczyła w obchodach Dożynek Gminnych w Kamienicy. Poznali strukturę Urzędu Miejskiego w Paczkowie, funkcjonowania Rady Miejskiej,  a także zasobów gminy, w tym placówek edukacyjnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. 
 
Miasto Tłumacz na Ukrainie, leży w obwodzie iwanofrankiwskim, rejon tłumacki i jest zbliżone demograficznie do Paczkowa, ponadto swoje korzenie ma tam wielu Polaków, w  tym mieszkańców naszej gminy. Nawiązanie współpracy ma na celu wzmocnienie demokracji lokalnej, poprawę jakości usług publicznych na poziomie lokalnym oraz zwiększenie szans rozwojowych wspólnot samorządowych poprzez wymianę doświadczeń oraz współpracę różnych instytucji działających w obu gminach. Współdziałanie pomiędzy Paczkowem a Tłumaczem ma polegać na intensywnej wymianie kulturalnej i edukacyjnej m.in. uczestniczenia w imprezach kulturalnych, wspólnych projektach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i innych. Wspieranie integracji mieszkańców obu gmin, zwłaszcza młodzieży poprzez wizyty edukacyjno-patriotyczne. Liczymy, że będzie to początek owocnej współpracy, zwłaszcza w oparciu o wspólne pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.
 
 PDFPorozumienie o współpracy z Miastem Tłumacz.pdf (1,08MB)
 

 

Wersja XML