Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oficjalne otwarcie promenady pieszo-rowerowej nad Zalewem Paczkowskim

W sobotę 14 września 2019 r. oficjalne otwarto promenadę pieszo-rowerową nad Zalewem Paczkowskim. W uroczystości brali udział Poseł na Sejm RP pan Rajmund Miller, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego pan Antoni Konopka, Burmistrz Paczkowa pan Artur Rolka, Wiceburmistrz pan Sebastian Kornaś, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Wiesław Barabasz, wykonawca inwestycji pan Paweł Bis, projektant pan Paweł Wolny oraz inspektor nadzoru pan Marek Wielgosz. Burmistrz Artur Rolka podczas inauguracji wspominał o wartości inwestycji, która wyniosła ponad 2,4 mln. złotych, podziękował także Wykonawcy za bezproblemowe przeprowadzenie przedsięwzięcia oraz podkreślił, że „Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną” to zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rewitalizacja miasta Paczków", gdzie zagospodarowywany będzie budynek na ul. Kościelnej. Utworzony zostanie Dzienny Dom Pobytu Osoby Starszej; Centrum Integracji Społecznej, a także Środowiskowy Dom Samopomocy dla osoby niepełnosprawnej psychicznie oraz mieszkania chronione. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości  75% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji,  nr umowy o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0034/17-00.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z placu zabaw dla dzieci, wybudowanej wiaty rekreacyjnej, siłowni na świeżym powietrzu, street workout, toru do jazdy na rowerze, czy boiska do siatkówki.

logotypy Miraszewskiego.png
 

 

 

Wersja XML