Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYBIERZMY NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ W REGIONIE – RUSZYŁO GŁOSOWANIE ON-LINE

W tym roku do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego zgłoszono 32 realizacje, w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (12 zgłoszeń) oraz obiekt użyteczności publicznej (20 zgłoszeń).

Głosowanie internetowe trwa od 11 do 18 września na stronie https://przestrzen.opolskie.pl/glosuj/ .

Spośród zgłoszonych przedsięwzięć, komisja wyłoniła 24 przedsięwzięcia do konkursu internautów, również w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (11) i obiekt użyteczności publicznej (13). Do konkursu internautów na Najlepszą Europrzestrzeń Województwa Opolskiego komisja zakwalifikowała wszystkie (37) inwestycje wyróżnione lub/i nagrodzone w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w regionie w latach 2008-2019, dofinansowane z funduszy UE. Głosować może każdy pełnoletni mieszkaniec województwa. Można zagłosować tylko raz, oddając maksymalnie trzy głosy – jeden w każdej z kategorii: Najlepszy Obiekt Użyteczności Publicznej 2019, Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2019, Najlepsza Europrzestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego. Autorom najciekawszych uzasadnień przyznane zostaną atrakcyjne nagrody. Finał konkursu, ogłoszenie nagrody głównej oraz wyróżnień odbędzie się  9 października br., w sali Orła Białego w siedzibie urzędu marszałkowskiego. Nagrody mają charakter honorowy – laureat nagrody głównej otrzymuje pamiątkową tablicę do umieszczenia w miejscu realizacji. Dodatkowo okolicznościowymi upominkami obdarowani zostaną internauci, którzy wzięli udział w głosowaniu i najtrafniej uzasadnili swoje wybory.

Realizacje, na które można głosować on-line:

NAGRODA INTERNAUTÓW 2019

przestrzeń publiczna (11)

Gmina Branice – Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą

Gmina Brzeg – Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Gmina Głubczyce – Rewitalizacja części parku przy ul. Sobieskiego w Głubczycach

Gmina Głuchołazy – Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy

Gmina Kędzierzyn-Koźle – Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych. Etap I: Utworzenie skweru przy al. Jana Pawła II 32.

Gmina Opole – Przebudowa placów miejskich w Opolu. Zadanie: Przebudowa pl. Jana Pawła II w Opolu

Gmina Opole –Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu. Etap I: Przebudowa ulicy Krakowskiej w Opolu

Gmina Opole – Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic

Gmina Otmuchów – Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów

Gmina Popielów – Zagospodarowanie przestrzeni wokół kąpieliska Przystań wodna w Nowych Siołkowicach

Gmina Rudniki – Zagospodarowanie parku w Rudnikach

obiekt użyteczności publicznej (13)

Gmina Dąbrowa – Eko-przestrzeń z energią dla każdego (Żelazna, gmina Dąbrowa)

Gmina Dobrzeń Wielki – Dom Pomocy Społecznej

Gmina Głuchołazy – Tężnia widokowa w Głuchołazach

Gmina Grodków – Przebudowa centrum przesiadkowego w Grodkowie

Gmina Kędzierzyn-Koźle – Strefa historii i inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu

Gmina Kluczbork – Stobrawskie Centrum Seniora (Kluczbork)

Gmina Krapkowice – Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic

Gmina Lewin Brzeski – Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy

Gmina Nysa – Gminne Centrum Wsparcia III-ego Sektora wraz z aktywną strefą międzypokoleniową dla mieszkańców

Gmina Opole – Orlik w Opolu-Czarnowąsach

Gmina Opole – Przebudowa siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3

Gmina Rudniki – Przebudowa Centrum Przesiadkowego w Rudnikach

Gmina Walce – Spichlerz folwarczny w Brożcu

 

NAJLEPSZA EUROPRZESTRZEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (37)

1)  Gmina Bierawa Park pojednania w Kotlarni

2)  Gmina Branice  Parkowe miejsce spotkań w Gródczanach

3) Gmina Brzeg Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miast Brzeg – przebudowa nawierzchni placu Polonii Amerykańskiej, placu Niepodległości i rejonu placu Kościelnego

4) Gmina Brzeg Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk z zapleczem

5) Gmina Brzeg Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu  etap I i etap II; Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego PZU Trasy Zdrowia zlokalizowanego na terenie Parku Wolności w Brzegu

6) Gmina Brzeg Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń  do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu

7)  Gmina Byczyna Rycerski Gród Warowny w Biskupicach – Brzóskach

8) Gmina Dąbrowa  Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie

9) Gmina Głubczyce  Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach – Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne –zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej

10) Gmina Głuchołazy Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach

11) Gmina Głuchołazy Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego Wójtostwa w Głuchołazach

12) Gmina Gogolin Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie zabytkowych pieców wapiennych w Gogolinie

13) Gmina Kędzierzyn-Koźle Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy alei Jana Pawła II

14) Gmina Kluczbork  Rewitalizacja miasta Kluczborka

15) Gmina Krapkowice Zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach

16) Gmina Leśnica  Zagospodarowanie placu targowego w Leśnicy

17) Gmina Leśnica  Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy

18)  Gmina Leśnica  Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000 na Górze Św. Anny

19) Gmina Lubsza Kształtowanie centrum wsi Lubsza

20) Gmina Niemodlin Przebudowa dróg gminnych śródmieścia Niemodlina

21) Gmina Nysa Forteczna Wieża Ciśnień w Nysie

22) Gmina Nysa Bastion Św. Jadwigi w Nysie

23) Gmina Olesno  Rewitalizacja rynku w Oleśnie

24) Gmina Opole Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu

25) Gmina Opole Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opole poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry. Rewaloryzacja Parku Nadodrzańskiego

26) Gmina Opole  Budowa bulwarów spacerowych nad kanałem Młynówka

27) Gmina Opole  Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – budowa i aranżacja wnętrz

28) Gmina Opole Renowacja Wieży Piastowskiej w Opolu wraz z zagospodarowaniem wnętrza wieży i terenu przyległego oraz zorganizowaniem zaplecza turystycznego służącego do obsługi ruchu turystycznego

29) Gmina Otmuchów Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego SOLARIUM w Otmuchowie

30) Gmina Popielów  Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice

31)  Gmina Popielów  Zagospodarowanie otoczenia przy zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Lubieni

32) Gmina Prudnik  Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku

33) Gmina Prudnik  III etap rewaloryzacji infrastruktury śródmieścia Prudnika

34) Gmina  Prudnik  Centrum usług społecznych Powiatu Prudnickiego

35) Gmina  Prudnik  Muzeum wiejskie „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach

36)  Gmina Reńska Wieś  Remont bazy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Łężce

37) Gmina Strzeleczki  Przebudowa Rynku w Strzeleczkach

Wersja XML