Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy Paczków

Na poniedziałkowej sesji tj. 28 grudnia 2015 r. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 27 listopada do 28 grudnia 2015 r.

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych spotkaniach z mieszkańcami, poniedziałkowych naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek. 

26 listopada Burmistrz uczestniczył w obchodach Dnia Patrona oraz 70-lecia powstania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzeboszowicach.

Natomiast 2 grudnia miało miejsce  spotkanie z przedstawicielami Związku Wędkarzy  oraz Mikołajki dla podopiecznych Stowarzyszenia „Więź”,

3 grudnia odbyła się kolejna rada budowy zadania pn. „rozbudowa cmentarza komunalnego położonego w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego”,  w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji inwestycji.

5 grudnia 2015 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 25 lecia Domu Plastyka. Podczas uroczystości można było podziwiać wystawę artystów związanych z Domem Plastyka, wystawę prac podopiecznych byłego ogniska plastycznego oraz obecnego Studia Artystycznego, prac wykonanych przez seniorów techniką decoupage, wystawę Paczkowskiej Grupy Artystycznej.

Ponadto w  okresie  międzysesyjnym odbyły się następujące spotkania:
- ze starostą Javornika w sprawie przygotowania wspólnego projektu w ramach programu INTEREG V-A Republika Czeska-Polska dotyczącego płyty rynku w Paczkowie.

- z Izbą Rolniczą, gdzie omówiono kwestie dotyczące rolnictwa na terenie Gminy Paczków oraz szkód w uprawach.

- z gimnazjalistami a także uczniami Szkół Podstawowych w sprawie segregacji odpadów, na których przedstawiona została prezentacja multimedialna oraz pokaz prawidłowej segregacji śmieci. 

- z zespołem roboczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w sprawie Dni Województwa Opolskiego, które odbędą się w czerwcu 2016 r. w Paczkowie

- z konserwatorem zabytków, gdzie omówione zostały tematy związane z płytą rynku i cmentarzem

- z kandydatami do rady seniorów podczas  którego dokonano wyboru rady seniorów

- z klubem seniorów przy choince

- ze środowiskami sportowymi, w sprawie rozwoju dyscyplin sportowych w Gminie Paczków w 2016

Ponadto Burmistrz brał udział w:

- koncercie w Filharmonii Opolskiej z seniorami Gminy Paczków

- konferencji podsumowującej projekt w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020 w Prudniku

- Turnieju Piłki Ręcznej w sali gimnastycznej

- spotkaniu mikołajkowym z dziećmi ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy Paczków, które odbyło się w paczkowskiej Hali Sportowej

- jednodniowych warsztatach wokalnych Vocal Cump

- corocznym spotkaniu wigilijnym z członkami rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

- spotkaniu opłatkowym z pracownikami Urzędu Miejskiego w Paczkowie

- Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

- Jarmarku Bożonarodzeniowym

- Jasełkach w Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie

W dniu 15 grudnia odbył się odbiór pierwszego etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Paczkowie. Inwestycja wyniosła 274 500,00 zł i została pokryta w całości z budżetu Gminy Paczków.

Wersja XML