Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej we Francji w Paczkowie

16 września 2019 r. Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Pan Daniel Kan-Lacas z Montpellier odwiedził Paczków, gdzie spotkał się z Burmistrzem Gminy Paczków Arturem Rolką oraz Zastępcą Burmistrza Panem Sebastianem Kornasiem, samorządowcy zaprezentowali walory Paczkowa, w tym najważniejsze zabytki oraz tereny inwestycyjne. Pan Daniel Kan-Lacas był pod ogromnym wrażeniem.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o realizowanych inwestycjach, a także o walorach turystycznych i kulturowych gminy, a także podjęto rozmowy stanowiące plany na dalsze obustronne relacje, w zakresie wymiany kulturalnej oraz współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami z terenu naszej Gminy.

 

Wersja XML