Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowe Czytanie w PSP nr 2 w Paczkowie

Dnia 17 września 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie miało miejsce Narodowe Czytanie polskich nowel. Wszystkich obecnych powitał Burmistrz Gminy Artur Rolka, który przypomniał, że Szkoła po raz drugi bierze udział akcji Narodowego Czytania. W tym roku jest to trudna pozytywistyczna tematyka. Przypomniał, że my czytamy trzy nowele, szkoda, że nie w całości, ale we fragmentach. Są to lektury, które każą nam się pokłonić nad ludzkim bytem, nad tym, co nie tak dawno miało miejsce na terenach zaborów. Tutaj jest też tęsknota za normalnym, trochę lżejszym życiem. Sto lat temu ludzie bardzo ciężko pracowali, dzieci bardzo ciężko pracowały. Te lektury pokazują jak życie ludzkie było trudne. A dzisiaj wszystkim się wydaje, że dzięki internetowi można zarabiać łatwe pieniądze. Zauważył, że „bez pracy, nie ma kołaczy”. Życie nie wygląda tak różowo jak pokazują to strony internetowe, które mamią nas ułudą.

Dyrektor Szkoły przypomniała, że w tym roku para prezydencka zaproponowała do czytania osiem nowel. My czytamy fragmenty trzech: „Dobrej Pani” Elizy Orzeszkowej, „Dymu” Marii Konopnickiej i „Katarynki” Bolesława Prusa. Zauważyła, że jest to piękna akcja, która po pierwsze służy propagandowaniu pięknych dzieł literatury polskiej, którymi zachwyca się świat, które są tłumaczone na różne języki. Po drugie jakże cenne jest jednoczenie Narodu Polskiego, społeczeństwa, społeczności lokalnych, robi się coś wspólnie i jednocześnie coś co jest bardzo wartościowe. Warto w takich pięknych akcjach uczestniczyć.

Do wspólnego czytania z podziałem na role włączyli się: Burmistrz Gminy Artur Rolka, Dyrektor Szkoły Joanna Kozłowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, Przewodnicząca Komisji Oświaty Małgorzata Stano, Bibliotekę Publiczną w Paczkowie reprezentowała Anna Ciszewska, a Radę Seniorów Genowefa Konat, nauczyciele w osobach: Beata Wąsiak, Grażyna Maćków, Łukasz Jaszczurowski, Ewa Grygierczyk. Aktywnie w czytanie włączyli się również uczniowie: Julia Pikul, Paulina Piekarska, Jakub Drobny, Kornelia Bogdanowicz, Maciej Miłkowski, Stanisław Kudzia. Narodowe Czytanie uświetniły występy muzyczne: Macieja Miłkowskiego, Martyny Szczotki i Huberta Szaleńca.

Na koniec Burmistrz podsumował, dzisiejsze Narodowe Czytanie. Zauważył, że czytane nowele mają trudną, ale jednocześnie uniwersalną treść. Taką, która była na czasie sto lat temu i jest na czasie również teraz.  Dzisiaj również są dzieci chore, takie jak dziewczyna z „Katarynki”, dzieci odrzucone jak Hela z „Dobrej Pani”, są również sytuacje, gdy rodzice tracą dzieci i zostają zupełnie sami jak Matka z „Dymu”. To nie tylko opowieści napisane w nowelach przez wybitnych polskich pisarzy pozytywistycznych. To nie tylko historie wymyślone. Są to historie, które są prawdziwe i często dotyczą również nas, naszego środowiska, naszej Gminy, naszego Kraju. Życzył wszystkim, aby takie sytuacje, takie bolesne życie nikogo nie dotknęło. Ważnym elementem łączącym te lektury jest dom, który jest miejscem bezpiecznym, takiego domu życzył wszystkim uczestniczącym w tym dzisiejszym spotkaniu.  

Przypomniał, że w dniu dzisiejszym przypada 80 Rocznica napaści ZSRR na Polskę. O tym trzeba pamiętać, bo była to napaść tragiczna w skutkach dla naszego narodu. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Należy cieszyć się tą wolnością i sięgać czasami do lektur, które każą się zastanowić nad codziennym funkcjonowaniem człowieka.

Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim czytającym jak i wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację przedsięwzięcia odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP, a przede wszystkim Pani Beacie Wąsiak, która jest koordynatorem tej akcji z ramienia Szkoły.

 

 

Wersja XML