Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowe Czytanie w Trzeboszowicach

W dniu 25 września 2019 r.  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzeboszowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Narodowego Czytania. Wszystkich obecnych powitała Dyrektor Szkoły Pani Dorota Serafin, która przypomniała, że ideą Narodowego Czytania jest propagowanie literatury narodowej. Przypomina się dzieła, które uwrażliwiają człowieka na piękno literatury. Bardzo cieszy ją fakt, że Szkoła po raz trzeci włącza się w ten ogólnopolski cykl spotkań. W tym roku wspólnie czytamy Nowele polskie. W naszej Gminie spośród zaproponowanych 8 nowel wybrano do czytania fragmenty trzech: „Dobrej Pani” Elizy Orzeszkowej, „Dymu” Marii Konopnickiej i „Katarynki” Bolesława Prusa.

Do wspólnego czytania z podziałem na role włączyli się: Dyrektor Szkoły Dorota Serafin, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, Radna Małgorzata Stano, Radna i sołtys sołectwa Trzeboszowice Katarzyna Motyka, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Paczkowie Teresa Szwec, mieszkanka Trzeboszowic Dorota Marciniak, nauczyciele w osobach: Dorota Ziemianek, Agnieszka Kubica, Alicja Pałucka, Magdalena Śmietanka, Beata Makulewicz, Sylwia Barczyk, Krystyna Misiura. Aktywnie w czytanie włączyli się również uczniowie: Klaudia Grociak Zuzanna Motyka.

Wiesław Barabasz dodał, że ciągle z sentymentem wraca do pięknej literatury polskiej. Są w niej zawarte wartości, które nie ulegają przedawnieniu, które cały czas są ważne. Należy przecież pamiętać o historii naszego Narodu, gdyż w ten sposób kształtuje się nasza tożsamość.

Na koniec Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim czytającym jak i wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację przedsięwzięcia odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP. Przede wszystkim nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Trzeboszowicach, oraz szczególnie podziękowała Pani Agacie Syc-Procherze, która przygotowała scenografię dzisiejszego wydarzenia.

 

 

Wersja XML