Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowe Czytanie w Dziewiętlicach

Mieszkańcy Dziewiętlic wraz z lokalnymi samorządowcami i przedstawicielami organizacji senioralnych i młodzieżowych w środowy wieczór na zakończenie cyklu spotkań w ramach Narodowego Czytania 2019 w Gminie Paczków wspólnie odczytali fragmenty nowel: „Dobrej Pani” Elizy Orzeszkowej, „Dymu” Marii Konopnickiej i „Katarynki” Bolesława Prusa.

Wszystkich obecnych powitała Jolanta Kalisz, która wraz z młodzieżą z Forum Samorządowego Gminy Paczków odczytała fragment tekstu Tradycja i Nowoczesność autorstwa Ewy Krótkiewicz członka Paczkowskiego Uniwersytetu III Wieku: Kim jesteś? – powiedziała Tradycja do pięknej dziewczyny. Jestem Nowoczesność. Lubię się beztrosko bawić, wirować z wiatrem i biec pod wiatr, tak jak robi to Młodość – odpowiedziała uśmiechając się do Tradycji. Znam twoją potęgę i …. twoją samotność też – z zadumą odrzekła dostojna pani. Jednak tylko wtedy, gdy czerpiesz u źródła, będziesz niosła w ramionach radosne dobro. Tradycja ujęła rękę Nowoczesności i rzekła: - Chodź ze mną, nauczę cię co to jest: miłość, szacunek, szczęście, serdeczność, wdzięczność i życzliwość, a wtedy będziesz czuła się bezpiecznie. Dokąd mnie prowadzisz? – zapytała zdziwiona Nowoczesność. Tradycja troskliwie spojrzała w oczy Nowoczesności i spokojnie powiedziała – tam, gdzie rodzi się, trwa i umiera życie, do domu, do Rodziny. Usiądziemy przy stole i porozmawiamy.

Do wspólnego czytania z podziałem na role włączyli się: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dziewiętlicach i jednocześnie radna Rady Miejskiej w Paczkowie Małgorzata Stano, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, Radni Rady Miejskiej: Przemysław Tetłak i Bogdan Zuziak, przedstawiciele Rady Seniorów Paczkowskiego Uniwersytetu III Wieku i Klubu Seniora oraz Towarzystwa „Kresowiaków”: Władysława Świrska, Alicja Matwijów i Teresa Szwec,  sołtys sołectwa Dziewiętlice Agnieszka Mazur. Członkowie Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków: Aleksandra Czajkowska, Filip Krzysteczko (ZS) oraz ich opiekun Jolanta Kalisz.  Aktywnie w czytanie włączyli się również mieszkańcy sołectwa: Wanda Kozak, Justyna Ruchała, Julia Wąchała, Elżbieta Cebula, Krzysztof Rakint. Narodowe Czytanie uświetniły występy muzyczne „Małych Dziewiętliczan”.

Na zakończenie wystąpił Wiesław Barabasz, który podsumował dzisiejsze Narodowe Czytanie, jak również cały cykl sześciu spotkań, które miały miejsce w naszej Gminie. Podziękował wszystkim za włączenie się w tę wspaniałą akcję. Zauważył, że Narodowe czytanie dzieł polskiej literatury ma znaczenie uniwersalne, ma za zadanie zachęcać do aktywnego czytelnictwa. Wybierane są dzieła literatury polskiej zawierającej treści uniwersalne, ale zarazem trudne takie jak polskość, patriotyzm. Wszystkie te utwory łączy motyw domu; dziecka, młodości i miłości. Nie można zapomnieć o tym, że historie opisane w tych pozytywistycznych utworach zdarzają się również i dzisiaj. Przecież nie brakuje ludzi pokrzywdzonych, odrzuconych, samotnych, potrzebujących pomocy. Należy o tym pamiętać i być wrażliwym na krzywdę ludzką. Bardzo cieszy fakt, że w Narodowym Czytaniu uczestniczy młode pokolenie, które powinno poznawać tę piękną literaturę. I cieszy fakt, że tę wartość, przekazuje młodemu pokoleniu, to najstarsze, doświadczone życiem pokolenie.

Do słów podziękowań włączyła się sołtys sołectwa Dziewiętlice Agnieszka Mazur, która podziękowała czytającym, i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego podniosłego wydarzenia. Zauważyła, że sołectwo Dziewiętlice z pewnością weźmie udział w kolejnych edycjach Narodowego Czytania.

 

 

Wersja XML