Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW LOKALI KOMUNALNYCH

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że w związku z wejściem w życie uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XI/91/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 września 2019  roku poz. 2839)  od 01.01.2020 roku zmianie ulegnie wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i domów mieszkalnych jednorodzinnych zbywanych w drodze bezprzetargowej.

Dla wniosków złożonych do 31.12.2019 roku bonifikata wynosić będzie 95%.

Dla wniosków złożonych od 01.01.2020 roku bonifikata wynosić będzie 50%.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy tut. urzędu, pok. nr 1,  tel. 774316791 wew. 110.    

Wersja XML