Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paczkowska śmieciarka z biodegradowalnymi odpadami nie została wpuszczona na wysypisko śmieci w Domaszkowicach!

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że w związku z otrzymanym przez gminy w dniu 26.09.2019 r. pismem w sprawie wstrzymania przyjęcia do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie, przedstawiciele gmin zażądali kontynuowania przyjmowania frakcji BIO do kompostowni odpadów zielonych w Domaszkowicach. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz z zawartych umów.

Jednocześnie oczekujemy przedłożenia na piśmie podstawy prawnej, która pozwoliła Prezesowi Spółki EKOM na wstrzymanie przyjęcia odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym wskazaniem podstaw złamania obowiązujących umów handlowych, w oparciu o Kodeks cywilny.

W związku z brakiem podjęcia do dnia 03.10.2019 r. jakichkolwiek działań przez Spółkę Ekom i właściciela nadzorującego tj. Burmistrza Nysy, samorządy zażądały natychmiastowego przyjęcia zebranych w gminach odpadów biodegradowalnych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML