Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drobne remonty przy ul. Wojska Polskiego

Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Gmina Paczków wykonała przy ul. Wojska Polskiego na wysokości Domu Dziecka drobne remonty nawierzchni pobocza.

W ramach zadania wykonano korytowanie, następnie usypano tłuczniem kamiennym i zagęszczono od lat rozjeżdżone pobocza.

Ponadto przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 2 został wykonany z kostki kamiennej pas łączący jezdnię z chodnikiem z nasadzeniami ozdobnych krzewów. Prace wykonano przy zaangażowaniu osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

 

 

Wersja XML