Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 6, Paczków, ul, Robotnicza 14 PDFRobotnicza 14p6.pdf

2. Lokal mieszkalny nr 3, Paczków, ul. Robotnicza 14 PDFRobotnicza 14p3.pdf

3. Lokal mieszkalny nr 1, Paczków, ul. Armii Krajowej 16 PDFArmii Krajowej 16p1.pdf

4. Lokal mieszkalny nr 2, Paczków, ul. Armii Krajowej 16 PDFArmii Krajowej 16p2.pdf

5. Lokal mieszkalny nr 5, Paczków, ul. Wrocławska 15 PDFWrocławska 15p5.pdf

Dzierżawa na okres do 3 lat:

Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/30 PDFwykaz 20.pdf

Wersja XML