Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Nyska Konferencja Pszczelarska

Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nysie oraz Burmistrzem Gminy Paczków zorganizowało w dniu 20 października 2019 r. konferencję nt. „Zdrowia Pszczół”.
Sympozjum otwarto o godz. 9:00 w Sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie, uczestników powitał Prezes Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy pan Jerzy Duda oraz Burmistrz Paczkowa Artur Rolka. Na początku spotkania dr Krystyna Pohorecka omówiła wyniki badań pszczół w powiecie nyskim dokonanych przez Państwowy Zakład Weterynarii w Puławach. Kolejny panel wykładowy dot. Nowoczesnej Gospodarki Pasiecznej, poprowadził Kierownik Zakładu Chorób Pszczół Państwowego Zakładu Weterynarii w Puławach mgr inż. Tomasz Kędziora, wykładowca w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. W trakcie konferencji odbyła się degustacja produktów na bazie miodu, wystawa sprzętu i artykułów pszczelarskich. W wykładach wzięło udział ok. 120 osób, które poznały metody skutecznego zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Dzięki takim konferencjom pszczelarze podnoszą wiedzę jak utrzymać pszczele rodziny w zdrowiu, gdyż niezbędna jest nie tylko szczegółowa wiedza medyczna, lecz także odpowiednia praktyka pszczelarska.

 

 

Wersja XML