Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dominika Piznal otrzymała tytuł Społecznik Roku

„Nie wolno przechodzić obojętnie. Musimy zatrzymać się obok cierpiącego, bez względu na to, kim jest. To dar z nas samych”-Jan Paweł.  Cytując ten fragment, jesteśmy w stanie określić, jak ważna jest idea chęci pomocy drugiemu człowiekowi.
Kim są społecznicy? Zawsze znajdują czas dla innych. Wiedzą, czego potrzebują ludzie, którzy są obok nich. Praktycznie nie mówią „nie mogę” czy „nie mam czasu”. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii Opolskiej, statuetkę Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2018 otrzymała paczkowianka - Dominika Piznal, która jest już znana jako osoba aktywna w naszej małej ojczyźnie.
– Najważniejsze jest pomaganie drugiemu i empatia. My, Polacy, jesteśmy bardzo gościnni i chcemy wspierać innych. Jeżeli ktoś chce, będzie potrafił znaleźć czas na wolontariat. Ważne jest, aby świadomie podzielić czas na pracę i pomaganie – mówi. Na co dzień bierze aktywny udział w zajęciach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, angażuje się w organizację wycieczek, festynów i zabaw okolicznościowych. Podkreśla, że praca z osobami autystycznymi wymaga cierpliwości. – To jedna z najtrudniejszych prac, jakich doświadczyłam w swoim życiu – dodaje Dominika Piznal.
Zdobywczyni statuetki Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2018 reaktywowała Szkolne Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół w Paczkowie. Organizowała w szkole akcje charytatywne m.in. na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. Wdraża idee wolontariatu w środowisku młodzieżowym. Za działalność w środowisku lokalnym zdobyła odznaczenia „Perła powiatu Nyskiego”.
Dominika codziennie udowadnia, że dobro wraca do nas z powrotem. Jest młodą osobą, która zapewnia, że dawanie siebie bardzo ubogaca i że jak się chce, zawsze znajdzie się czas dla innych.

 

 

Wersja XML