Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej!

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i zawodowe, podejmij wyzwanie i zgłoś się do służby przygotowawczej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu prowadzi nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Odbycie tej formy służby wojskowej umożliwi Ci zrobienie pierwszego kroku do zdobycia, dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym, elitarnego zawodu żołnierza.

Do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych może być powołana osoba:

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:

Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej. I turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych realizowany będzie w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych w terminie od dnia 7 stycznia do dnia 27 marca 2020 roku.

Żołnierzom służby przygotowawczej przysługują szczególne uprawnienia:

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w Art. 118 – 132 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkich informacji dotyczących służby przygotowawczej można uzyskać również kontaktując się  telefonicznie pod nr telefonu 261 637 767 lub 261 637 751, bądź odwiedzając naszą stronę internetową www.brzeg.wku.wp.mil.pl. Bieżące informacje dotyczące służby przygotowawczej dostępne są również na naszych profilach w mediach społecznościowych: Facebook oraz Twitter.

CHCESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS I PRZEŻYĆ PRZYGODĘ ŻYCIA?

ZŁÓŻ WNIOSEK DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ!

NIE ZWLEKAJ, LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Rzecznik Prasowy WKU w Brzegu

 

 

Wersja XML