Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

 

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Narutowicza 8 PDFNarutowicza 8p2.pdf

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Paczków oznaczonych numerami działek: 914/3, 1093/7, 646/13, 922/6, 683/6 PDFwykaz 21.pdf

Wersja XML